Maan- ja veden käyttö

Sivu - huhtikuu 20, 2018
Maan- ja veden käyttö karjataloudessa

Metsät ovat yksi maapallon tärkeimmistä ekosysteemeistä ja myös monen lajin koti. Metsillä on olennainen osa ilmastonmuutoksen torjumisessa,sillä metsät ovat tärkeitä veden kiertokulun, maaperän suojaamisen, hiilidioksidin hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta. Metsien hävittäminen on maailmanlaajuinen ympäristöongelma ja lihantuotanto on pääsyy tähän. Etenkin trooppisilla alueilla sademetsiä raivataan jatkuvasti lisää, joko karjan laidunmaaksi, tai rehupelloksi ja karjatalous on vastuussa jopa 80% sademetsän alueen tuhoamisesta Amazonin alueella.

Suomen pinta-alasta n. 7% on viljeltyä sekä saman verran laidunmaana ja viljelyalasta lähes puolet on rehuntuotantoon. Koko maapallon pinta-alasta noin 12% on viljeltyä ja puolet enemmän, noin 24%, on laidunmaana. Maailman viljan ja lihantuotannon sekä peltojen määrän kasvaessa lisääntyneen kysynnän vuoksi metsiä raivataan jatkuvasti karjatalouden tieltä ja eläimille kasvatetusta rehusta suurin osa menee naudan ravinnoksi. Yhden nautakilon tuottamiseen kuluu noin 25 kg rehua, porsaskilon tuottamiseen 6,4 kg, siipikarjakilon tuottamiseen 3,3 kg, munakilon 2,3 kg ja maitokilon tuottamiseen kuluu 0,7 kg. Amazonin sademetsä pienenee vuosittain jopa 5-8% karjatalouden vuoksi ja maailma on viimeisen 25 vuoden aikana menettänyt ja menettää jatkuvasti jopa 1000 jalkapallokentän kokoista aluetta metsää tunnissa. Jos viljaa ei kasvatettaisi karjataloutta varten vaan se päätyisi suoraan ihmisten lautasille, saisi sillä ruokittua enemmän ihmisiä ja myös enemmän metsiä säästyisi rehupeltojen sekä laidunmaiden tieltä.

Vesi on välttämätöntä kaikelle elämälle, se on rajallinen luonnonvara ja sen kulutus kasvaa jatkuvasti. Karjataloudella on suuri rooli myös vesivarojen käytössä sen lisäksi, että se on suurin maanviljelysmaan käyttäjä. Maapallon vedestä makean veden osuus on vain 2,5%, tästä maatalouteen kuluu jopa 70%, Suomessa 80% ja suurin osa maatalouteen kuluvasta vedestä kuluu karjatalouteen. Naudanlihantuotantoon kuluu yli kahdeksankertainen määrä vettä vehnäntuotantoon verratessa ja yhden keskivertoihmisen vuoden liha- ja maitomäärän tuottamiseen kuluu 403 000 litraa vettä mikä vastaa 6190 suihkussa käyntiä, eli 17 suihkua päivittäin vuoden ajan.

20. huhtikuuta 2018

Metsien hävittäminen © (C)Daniel Beltra

 

Aiheet