Päästöt

Sivu - huhtikuu 20, 2018
Maatalouden päästöt

Maatalous on suurin kasvihuonekaasujen lähde Suomessa heti energiatuotannon jälkeen. Suomessa maatalous on vastuussa n. 11% kasvihuonekaasupäästöistä, josta suurin osa, lähes 10% kokonaispäästöistä, tulee karjataloudesta. Maailmanlaajuisesti karjatalous on vastuussa jopa 60% ruoantuotantoon liittyvistä päästöistä. Karjataloudesta syntyvät  päästöt koostuvat pääosin metaanista, dityppioksidista ja hiilidioksidista, joista suurin osa, n. 45% on metaania. Kaikki nämä kaasut kiihdyttävät ilmastonmuutosta jäädessään ilmakehään.

Kilosta naudanlihaa voi koitua jopa kymmenien kilogrammojen kasvihuonekaasupäästöt kun taas kotimaisten kasvisten kasvihuonekaasupäästöt kiloa kohden jäävät alle puoleen kilogrammaan.

Ilmakehän päästöjen lisäksi karjatalous aiheuttaa tuhoja myös vesistöille ja maaperälle. Karjatalous edistää kasvillisuuden ja luonnon monimuotoisuuden supistumista sekä maaperän eroosiota ja tiivistymistä. Karjan laiduntamisen seurauksena syntyy myös liiallisia valumia, joista huuhtoutuu haitallisia eloperäisiä yhdisteitä vesistöihin. Karjatalouden liiallinen keskittäminen kiihdyttää rehevöitymistä, happamoitumista ja pohjaveden sekä maaperän saastumista.

20. huhtikuuta 2018

Maatalouden päästöt © Greenpaece/ Erik Albertsen

 

 

Aiheet