Ilmastonmuutos

Sivu - maaliskuu 19, 2013
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo selvästi havaittavissa meriekosysteemeissämme. Meriveden lämpötila on noussut.

19. maaliskuuta 2013

Koralleja Meksikonlahdella. Ilmastonmuutoksen aiheuttama merten happamoituminen uhkaa koralleja. © Luis Sandoval / Greenpeace


Hiilidioksidin määrän lisääntyminen ilmakehässä lisää merten happamuutta. Merinisäkkäät kuten valaat ja hylkeet kokoontuvat usein arktisille alueille, joilla ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat suurimmat.

Veden lämpötilan nousu ja jääpeitteen pienentyminen ovat vaikuttaneet arktisten alueiden tuottavuuteen ja siten koko ravintoketjuun. Tutkimustulokset osoittavat että muun muassa Eteläisen jäämeren kalojen, valaiden, hylkeiden ja pingviinien ravintoketjun peruskiven Antarktiksen krillin kanta on romahtanut 80 prosenttia 1970-luvulta. Samanlaisia hälyttäviä tutkimustuloksia on paljastumassa myös Pohjoisnavalta, missä niin hyljeyhdyskunnat kuin jääkarhutkin ovat vaarassa. Pohjoisen Tyynenmeren harmaavalaat ovat virallisesti vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavan sukupolven aikana. Syynä on niiden ravinnon - pohjaeläinten - katastrofaalinen vähentyminen. Muutokset niiden elinympäristössä viittaavat ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin.

Merien kriisi on havaittavissa myös lähivesillämme. Kesällä 2004 Pohjanmeren isotuulenkalapopulaatiot (Ammodytes marinus), jotka ovat yksi Pohjanmeren ravintoketjun peruskivistä, olivat ennätyksellisen alhaalla. Syyksi on liikakalastuksen lisäksi epäilty ilmastonmuutoksen vaikutusta niiden lisääntymiseen ja ravintona käyttämäänsä planktoniin. Lajin vähentymisellä on suuri merkitys sekä merilinnuille, merinisäkkäille että taloudellisesti merkittäville kaloille.

Aiheet