Mitä Greenpeace tekee?

Metsien suojelu

Sivu - marraskuu 12, 2010
Greenpeace työskentelee kansainvälisesti suojelullisesti arvokkaiden metsien, pääasiassa sademetsien säilyttämiseksi. Alueellisesti tärkeitä ovat myös pohjoiset metsät esim. Suomessa, Kanadassa ja Venäjällä. Suomessa päätyötämme on 2000-luvulla ollut valtion vanhojen metsien suojelu Pohjois- ja Itä-Suomessa. Osallistumme myös Etelä-Suomen metsien suojelukeskusteluun ja olemme olleet mukana kehittämässä kansainvälisen FSC-sertifiointijärjestelmän kriteerejä Suomessa.

 

Sademetsät


Amazon, Kongo ja Kaakkois-Aasian sademetsät ovat Greenpeacen kansainvälisen metsäkampanjan ykköskohde. Suomessa vaikutamme Neste Oilin palmuöljyn käytön lopettamiseksi. Teemme myös vuosittain selvityksen sademetsäpuuta sisältävien parkettien ja puutarhakalusteiden myynnistä maamme rautakaupoissa ja informoimme kuluttajia. Työmme tuloksena S-ryhmän rautakaupat luopuivat sademetsäpuun myynnistä vuonna 2009.

EU-lainsäädäntö


Lainsäädäntö ei EU:ssa vielä kiellä alkuperämaan lakien vastaisesti hakatun puun myyntiä. Heinäkuussa 2010 EU:n parlamentti hyväksyi, muun muassa Greenpeacen vuosien työn tuloksena, uuden asetuksen laittoman puun poistamiseksi unionin markkinoilta. Lain voimaantulo vaatii vielä jäsenmaiden hyväksynnän. Greenpeace työskentelee sen puolesta, että markkinoille saataisiin pikaisesti toimiva ja tehokas laki. Köyhiä puun alkuperämaita on myös autettava lainsäädännön kehittämisessä, lainvalvonnassa ja paikallisyhteisöjen oikeuksien toteuttamisessa.

Vanhat metsät Suomessa


Päätyötämme Suomessa on ollut aktiivinen ja pitkäjänteinen kampanjointi vanhojen metsien suojelemiseksi valtionmailla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Suora toiminta, teollisuuden asiakkaiden informointi ja yhteistyö paikallisten poronhoitajien ja saamelaisjärjestöjen kanssa on tuottanut merkittäviä saavutuksia: työmme tuloksena Suomessa on suojeltu lähes 100 000 hehtaaria kasvullisen metsämaan vanhoja metsiä 2000-luvulla, esimerkiksi Metsä-Lapissa ja Inarissa. Pohjois-Suomessa on edelleen suojelemattomia arvokkaita metsiä hakkuissa esimerkiksi Kainuun alueella.

Muu työ Suomen metsien hyväksi


Olemme olleet mukana kehittämässä Suomeen kansainvälisen FSC -metsäsertifiointijärjestelmän kriteerejä. FSC-merkityissä metsissä pitäisi jättää nykyistä laajempia suojavyöhykkeitä vesistöjen ympärille, enemmän puita pystyyn hakkuualueille, ja säästetään uhanalaisten lajien elinalueita, vanhoja metsiä ja suometsiä. Valvomme FSC-sertifioinnin toteuttamista väärinkäytöksien estämiseksi. Etelä-Suomen metsien suojelussa olemme tukeneet muiden järjestöjen työtä mm. julkaisemalla yhteisiä karttoja suojelunarvoisista metsäalueista valtion ja metsäteollisuuden mailla.

Venäjän metsät


Venäjällä Greenpeace keskittyy laajojen vanhojen metsien suojeluun, metsälainsäädännön kehittämiseen ja metsäpalojen torjuntaan. Yksi saavutuksista Suomen lähialueilla on Kalevalan kansallispuisto. Greenpeacen paljastettua suomalaisyhtiöille tehtyjä laittomia hakkuita Karjalassa 2006, Venäjä aloitti selvityksen laittomuuksista Suomen lähialueilla. Syyskuussa 2007 Venäjän luonnonvaraministeriö julkisti selvityksen tuloksena, että Karjalasta löytyi erittäin suuri määrä laittomia hakkuita. Osa Greenpeace Pohjolalle lahjoitetuista varoista ohjataan Venäjän toimistomme käyttöön.