Ratkaisut

Sivu - marraskuu 12, 2010
Metsiä voidaan suojella suojelualueilla, käyttämällä vaihtoehtoisia hakkuutapoja, serfifiointia noudattamalla ja vähentämällä kulutusta.

Metsien suotuisa suojelun taso

Ekologien varovaisten arvioiden mukaan kasvullisesta metsämaasta tulisi suojella vähintään 10% luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suomessa ollaan tavoitteen puolivälissä, eli hakkuilta kokonaan suojeltujen metsien määrä tulisi kaksinkertaistaa. Tähän tarvitaan poliittisia päätöksiä valtionmetsien lisäsuojelusta, lisää rahaa yksityismaiden suojeluun ja metsäteollisuudelta, kunnilta, kaupungeilta sekä muilta suurmaanomistajilta vapaaehtoista metsien suojelua.

Vaihtoehtoiset hakkuutavat

Monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja voidaan auttaa myös pehmeillä hakkuutavoilla. Tarvitaan enemmän valikoivia, varovaisia hakkuita ja vähemmän avohakkuita ja maanmuokkausta.

Sertifiointi

Talousmetsien käytöstä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää ottamalla käyttöön FSC- sertifiointi. Se rajaa hakkuita arvokkailla alueilla, esim. vesistöjen rannoilla ja velvoittaa metsänomistajaa säästämään vähintään 5% metsistään suojelun hyväksi. Ympäristöjärjestöt ovat olleet mukana FSC:n kehittämisessä. FSC-sertifiointi ei korvaa suojelua, mutta toimiessaan hyvin täydentää sitä.

Vaihtoehtoja trooppiselle puulle

Rakennus- ja huonekalupuuna pitäisi suosia kotimaisia ja lähellä tuotettuja puutuotteita. Mänty, kuusi ja koivu ovat trooppisia puita parempia vaihtoehtoja.

Metsät mukaan ilmastosopimuksiin

Metsien hakkuista aiheutuu enemmän päästöjä kuin tie- ja lentoliikenteestä yhteensä. Päästöjä tulisi vähentää metsien hakkuita vähentämällä: kehitysmaita pitäisi kannustaa metsien suojeluun siten, että hyvin toimeentulevat maat kompensoivat kehitysmaille saamatta jääviä hakkuutuloja.

Kulutuksen vähentäminen

Maailman metsät eivät kestä nykyistä palmuöljyn, soijan, paperin ja sahatavaran kulutusta. Biopolttoaineita ei pidä valmistaa ruokakasveista eikä muista metsien raivausta aiheuttavista kasveista. Paperin ja sahatavaran kulutusta on vähennettävä.