Ratkaisuja kestävään liikenteeseen

Sivu - marraskuu 9, 2010
Sademetsien ja turvesoiden raivaaminen plantaaseiksi on välittömästi lopetettava Kaakkois-Aasiassa hakkuukiellon avulla. Biopolttoaineiden raaka-aineina ei pidä käyttää syötäväksi kelpaavia kasveja, vaan tuotekehittelyssä ja käytössä on panostettava toisen sukupolven biopolttoaineisiin.

Vapaaehtoinen jakaa biodiesel-esitteitä

Jotta katastrofaalinen ilmastonmuutos voitaisiin torjua, liikenne on saatava pois fossiiliriippuvuudesta jo lähivuosikymmeninä. Tehtävä ei ole helppo.

Tarvitaan parempaa suunnittelua, jotta ihmisten ei ole tarpeen liikkua kymmeniä kilometrejä päivittäin töiden ja kodin välillä. Tarvitaan tehokasta ja kattavaa joukkoliikennettä, joka vähentää autoilun tarvetta. Tarvitaan voimakas siirtymä uusiutuvalla sähköllä liikkuviin autoihin siellä, missä latausverkko saadaan riittävän kattavaksi. Muualla on käytettävä biokaasua ja kestävästi tuotettuja biopolttoaineita. Liikenteen päästöjä voisi jo nyt vähentää huomattavasti energiatehokkuutta parantamalla.

Tämä tulee olemaan keskeinen keino myös tulevaisuudessa ja Greenpeace kampanjoi mm. autojen päästöjen vähentämiseksi energiatehokkuutta parantamalla. Jo tehdyt väärät ratkaisut panostaa päästöjä kasvattaviin, viljelypohjaisiin biopolttoaineisiin, tulee kumota.

Mitä pitäisi tehdä?

− Biopolttoaineiden todelliset päästöt on laskettava, sisältäen epäsuorat vaikutukset. Lainsäädännön ja tukien tulee kannustaa vain merkittävät päästövähennykset tarjoaviin jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin.


− Nestemäisiä biopolttoaineita kannattaa tuottaa lähialueilla jäteperäisistä raaka-aineista ja biokaasu on energiatehokas ratkaisu joukkoliikenteessä.− Biopolttoaineiden raaka-aineina ei pidä käyttää syötäväksi kelpaavia kasveja, vaan tuotekehittelyssä ja käytössä on panostettava toisen sukupolven biopolttoaineisiin.
− Autojen polttoaineenkulutukselle on asetettava tiukat standardit, autoilun tarvetta on vähennettävä ja joukkoliikenteeseen on panostettava.
− Merkittävin tapa vähentää liikenteen päästöjä on energiankulutuksen tehostaminen. Todelliset ratkaisut liikenteen ilmastopäästöjen leikkaamiseen ovat autojen polttoaineenkulutuksen vähentäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen. Yksityisautoilua voidaan vähentää esimerkiksi tietulleilla.