Palmuöljyn tuotannon Ongelmat

Metsätuho Kaakkois-Aasiassa

Sivu - marraskuu 9, 2010
Palmuöljyn tuotanto tuhoaa sademetsiä, aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, loukkaa ihmisoikeuksia ja pahentaa ilmastonmuutosta.

Palmuöljyn kysynnän kasvu

•    tuhoaa kiihtyvällä tahdilla sademetsiä ja hävittää luonnon monimuotoisuutta;
•    aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, loukkaa alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia sekä
•    aiheuttaa valtavat ilmastopäästöt.

Ongelmat ovat suurimmat Kaakkois-Aasiassa, mutta palmuöljyteollisuus laajenee myös muilla sademetsävyöhykkeillä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Oranki ja sumatrantiikeri ovat esimerkkejä sademetsien uhanalaisista lajeista.

Sumatran tiikeri (Panthera tigris sumatrae)

 

Indonesia on sademetsien ja turvemaiden tuhoamisen takia maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Kyläläisiä häädetään väkivaltaisesti plantaasien tieltä ja pienviljelijöiden ja alkuperäiskansojen maita anastetaan usein laittomasti ilman korvauksia.

− Kiihtyvän metsätuhon vuoksi Indonesia tuottaa Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen eniten ilmastopäästöjä maailmassa.
− Indonesiassa ja Malesiassa tuotetaan yhtä biopolttoaineiden tämänhetkisistä pääraaka-aineista eli palmuöljyä.
− Kaakkois-Aasian metsätuhon suurin syy on kasvava palmuöljyn ja sellun tuotanto.

Palmuöljyn tuotantoon liittyvät ongelmat kuvaavat biopolttoaineiden ongelmia yleisemminkin. Palmuöljyn käyttö elintarviketeollisuudessa, mutta myös biopolttoaineen raaka-aineena on viime vuosien aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Seurauksena on ollut nopea metsäkato, kun öljypalmuplantaasien tieltä on raivattu sademetsiä ja poltettu turvemaita. Malesiassa Sarawakin maakunnassa on viidessä vuodessa raivattu kolmasosa suosademetsistä. Yli puolet on raivattu palmuöljyplantaaseiksi. Nyt palmuöljybuumia ruokitaan myös Euroopan huimalla biopolttoaineiden kysynnällä. Olemme ulkoistamassa liikenteemme päästöt tropiikkiin. Suomalainen valtionyhtiö Neste Oil on maailman suurimpia palmuöljyn käyttäjä.

Biopolttoaineet lisäävät päästöjä

Eurooppa suunnittelee ottavansa maapallolta biopolttoaineiden viljelyyn kaksi kertaa Belgian pinta-alan verran maata. Näin tapahtuu, jos EU-maat toteuttavat tämänhetkiset suunnitelmansa ja täyttävät liikenteen uusiutuvan energian tavoitteen yksinomaan ruoantuotannon kanssa kilpailevilla biopolttoaineilla, joita ovat esimerkiksi kasviöljyihin pohjautuvat biopolttoaineet.

Muihinkin biopolttoaineiden raaka-aineisiin kuin palmuöljy liittyy vastaavia ongelmia. Ruokakasvien polttaminen autojen tankissa ja uuden viljelymaan raivaaminen tähän tarkoitukseen ei ole kestävä ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseen. Näin varoittivat lokakuussa 2011 myös yli 150 talouden, ekologian ja ilmaston tutkijaa kirjeessään Euroopan komissiolle. Tutkijat kehottavat komissiota kasvattamaan puhtaan energian markkinoita ja työpaikkoja sellaisilla biopolttoaineilla, jotka eivät aiheuta merkittävää maankäytön muutosta. Strategisten investointipäätösten tulisi perustua parhaisiin mahdollisiin arvioihin eri polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöistä. He totesivat myös, että biopolttoaineiden päästöjen laskeminen ilman epäsuoria maankäyttövaikutuksia on yksinkertaisesti virheellistä.

Euroopan komissio on puuttumassa kysymykseen biopolttoaineiden aiheuttamista epäsuorista maankäyttövaikutuksista. Komission on syytä panna piste kestämättömälle biopolttoainetuotannolle.

Sertifikaatti ei takaa kestävyyttä

Biopolttoaineiden ja kasviöljyjen tuotannon seuraamiseksi on perustettu useita sertifiointijärjestelmiä. Ne eivät kuitenkaan takaa tuotannon kestävyyttä ja vastuullisuutta, koska ongelma on biopolttoaineiden kysynnän kasvu ja siitä väistämättä aiheutuva metsien raivaaminen. Tuotantoa kasvatetaan raivaamalla maata uusille viljelmille.

Sertifiointijärjestelmät ovat vain niin hyviä kuin niiden kriteerit ovat ja esimerkiksi palmuöljyn sertifioinnin vaatimukset ovat löysiä ja useat yhtiöt ovat rikkoneet niitä. Palmuöljyn tuotannon sertifiointijärjestelmä RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ei velvoita lopettamaan orankien elinalueiden tuhoamista, eikä se kiellä terveydelle ja pohjavesille haitallisten myrkkyjen käyttöä. Järjestelmän avulla ei ole mahdollista seurata palmuöljyn toimitusketjua tuotantoalueilta biopolttoainelaitoksiin asti. Euroopan komissio ei ole hyväksynyt RSPO:ta todisteeksi kestävästä tuotannosta, koska palmuöljyn tuotannon kasvihuonekaasutase tai palmuöljyn polttoainekäytön epäsuorat vaikutukset maankäyttöön eivät sisälly RSPO:n kriteereihin.