28. toukokuuta 2015 Soiden suojeluohjelma jatkuu tällä hallituskaudella vain vapaaehtoispohjalta.

 

Hallitusohjelmasta liitteineen löytyy viisi sivua ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta oleellisia kirjauksia. Lyhyesti sanottuna suomalaisen luonnon ystävän on syytä olla huolissaan. Ilmastonmuutoksen torjuntaan ohjelma tarjoaa myönteisiä tavoitteita, mutta tarjoillut keinot ovat ristiriitaisia.

Yhteenveto kaikista hallitusohjelman ympäristökirjauksista (pdf)

Hälläväliä-yhteiskunta

Vakavin hallitusohjelman uhka suomalaiselle luonnolle ja ympäristölle liittyy hyökkäykseen ympäristönsuojelun rakenteita vastaan. Päältäpäin liitteisiin piilotetut viattoman oloiset kirjaukset vievät kohti hälläväliä-yhteiskuntaa, jossa vesistöjen pilaaminen tai lähiluonnon vahingoittaminen ovat ihan ok. 

Hallitusohjelma suorastaan tavoittelee uusia isompia ja pienempiä talvivaaroja, kunhan toimeliaisuutta syntyy.

Isot teolliset hankkeet saavat lupaprosesseihin ohituskaistan, rantarakentaminen vapautetaan kuntien harkittavaksi, valitusoikeuksia rajataan, ja Suomen ympäristökeskuksen riippumaton ympäristötutkimus sulautetaan yhteen luonnonvarakeskuksen kanssa. Jätevesiasetusta lievennetään ”huomattavasti”.

Koko Euroopan ympäristönsuojelun kannalta on huolestuttavaa hallituksen kritiikitön suhtautuminen EU:n ja Yhdysvaltain väliseen kauppasopimukseen (TTIP), joka on jo neuvotteluvaiheessa johtanut esimerkiksi vaarallisten kemikaalien hyväksymiseen.

Hyvät tavoitteet hiilen ja öljynkäytön vähentämisestä, mutta...

Hallitusohjelman paras ympäristökirjaus on hiilenkäytöstä luopuminen ja öljynkäytön puolittaminen 2020-luvun aikana. Näihin liittyvät veromuutokset ovat myös hyviä. Tämä toivottavasti viimeistään tappaa Helsingin Energian ajatukset hiilen polttelun pitkittämisestä.

Sitten tulee monta muttaa.

Hiilen sijaan halutaan polttaa puuta ja turvetta

Hallitukselle uusiutuva energia tarkoittaa vain puun polttamista joko voimalaitoksissa tai autoissa. Suomen tuulivoimabisnekseltä vedetään matto jalkojen alta syöttötariffin leikkauksella vain muutama vuosi käyttöönoton jälkeen. Rakentamisen energiatehokkuudessa on tärkeää varmistaa, että EU:n energiatehokkuusdirektiivistä voidaan poiketa mahdollisimman paljon.

Hallitus uhoaa ”biotalouden” nimissä lisäävänsä puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiolla. Se tarkoittaa massiivista hakkuiden lisäämistä jo muutenkin rajussa tehokäytössä olevissa metsissä. Jo nyt suurin osa uhanalaisista lajeista on metsien lajeja ja suurin osa metsien luontotyypeistä on uhanalaisia. Enemmistö suomalaisista vieläpä vastustaa avohakkuita, joten kansa ei saanut mitä tilasi!

Epäilen, että massiivinen biomassan polttamiseen keskittyminen vie myös ilmastotavoitteet punaiselle. Hallitusohjelmaanhan on nimenomaisesti kirjattu, että Suomi edistää EU:ssa sekä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa biomassan ilmastovaikutusten valheellisen laskennan jatkamista.

Autoilua lisätään kunhan tankissa on biopolttoainetta

Hallitusohjelman ajatuksena on, että kun pistetään puuta ja palmuöljyä tankkiin niin autoilua voidaan surutta lisätä. Joukkoliikenne mainitaan hallitusohjelmassa yhden kerran: joukkoliikennetukea leikataan 15 miljoonaa euroa. Pahinta on se, että hallitusohjelma sisältää oikein patterin toimenpiteitä edistämään yhdyskuntarakenteen hajauttamista entisestään.

Hallituksen liikenneinvestointien kohdentuminen on vielä epäselvää, mutta kaikki viittaa siihen, että rahat käytetään lähinnä maanteihin.

Käytännössä hallitus ei näytä olevan kiinnostunut energiatehokkuuden tai uusiutuvan energian laajapohjaisesta edistämisestä.

Luonto uhattuna

Hakkuiden lisääminen ja ympäristölainsäädännön malli Talvivaara uhkaavat entisestään heikentää Suomen luonnon monimuotoisuutta. Tilannetta pahentaa se, että uusien suojelualueiden perustaminen romahtaa alle minimin, kun rahoitus ajetaan alas.

Hallitus aikoo perustaa ekomerkikseen uuden kansallispuiston, mutta kyseessä lienee pääosin vesialueista ja valmiiksi suojelluista maista koostuva Porkkalan suunnitelma.. Norppaa luvataan suojella, mutta vain, jos paikalliset kalastajat sen hyväksyvät. ”Arvioidaan uudelleen uhanalainen lajisto luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen yhteydessä” herättää pahoja aavistuksia.

Kaloja halutaan suojella, mutta nähtäväksi jää löytyykö kalatiestrategialle penniäkään rahaa ja suostuuko Suomi tukemaan EU:ssa tieteelliseen tietoon perustuvia kalastuskiintiöitä.

Arktinen alue

Arktinen aluekin mainitaan. Kukaan ei näytä muistaneen, että Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa 2017–19, joten linjaus on kepeä: ”Suomi on aktiivinen arktisen alueen hyödyntämisessä ja yhteistyössä. Kaikessa toiminnassa arktisella alueella otetaan huomioon kestävän kehityksen reunaehdot.”

Mikäli hallitus ja tuleva omistajaohjausministeri Juha Sipilä ottaa linjauksen tosissaan, sen pitää tietysti tarkoittaa suomalaisten jäänmurtajien vetämistä pois arktisesta öljynporauksesta.

Yhteenveto kaikista hallitusohjelman ympäristökirjauksista (pdf)