Suomen energiavallankumousraportti

Julkaisu - helmikuu 6, 2013
Greenpeace on laatinut skenaarion Suomen energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Skenaarion tarkoituksena on osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea murto-osaan nykyisestä. Energiavallankumousaportti on nyt saatavilla myös suomeksi.

 

Greenpeacen Energy [R]evolution -skenaario mallintaa siirtymisen kestävään energiajärjestelmään. Maailmanlaajuista energiavallankumousta koskeva raportti on julkaistu jo neljä kertaa. Tuorein maailmanlaajuinen raportti julkaistiin kesällä 2012. Raportti on englanninkielinen, mutta siitä on tehty suomenkielinen tiivistelmäEurooppaa käsittelevä skenaario julkaistiin lokakuussa 2012. Suomen energiavallankumousmallia käsittelevä englanninkielinen raportti on valmistunut vuoden 2012 marraskuussa. Ja nyt myös suomenkielinen raportti on saatavilla.  

Lyhyt yhteenveto raportista.

Energiavallankumousraportti Suomi 2013