Hiilivoimaloiden sulkemistahti kolminkertaistettava Euroopassa

Lehdistötiedote - joulukuu 8, 2015
Euroopassa on suljettava hiilivoimaloita kolme kertaa nykyistä tahtia nopeammin, selviää Greenpeacen ja CAN Europen raportista. Suomessa Helsingin päätös Hanasaaren sulkemisesta on hyvä alku maan kaikkien hiilivoimaloiden sulkemiselle. Suomen hallitukselta odotetaan energia- ja ilmastostrategian valmistelun yhteydessä uskottavaa toimintasuunnitelmaa, jonka avulla hiilestä päästään kokonaan eroon.

Mielenosoitus 3. marraskuuta 2015 Deubenissa Saksan vanhimmalla käytössä olevalla hiilivoimalalla. © Greenpeace

 
 Raportissa lasketaan yhteen kaikkien 280 Euroopan unionin hiilivoimalan päästöt ja arvioidaan päästöjen kehitys [1]. Vuonna 2014 voimalat päästivät yhteensä 762 miljoonaa tonnia hiilidioksidia - yhtä paljon kuin Ranskan, Espanjan ja Portugalin kaikki ilmastopäästöt yhteensä. Hiilivoimaloiden osuus EU:n kokonaispäästöistä on lähes viidennes (18 %). Euroopan ikääntyvien hiilivoimaloiden ilmastopäästöjä on vähennettävä kolme kertaa nykyistä tahtia nopeammin, jotta Euroopan unioni tekee osansa vaarallisen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tarvitaan selkeät jäsenmaakohtaiset suunnitelmat ja aikataulut, joiden avulla hiili työnnetään ulos energiajärjestelmästä.

“Jos Euroopan johtajat eivät saa hiilivoimaloita suljettua, ponnistelut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi uhkaavat valua hukkaan. Puhtaat uusiutuvan energian teknologiat ovat vuosi vuodelta edullisempia ja tehokkaampia. Syitä viivyttelyyn ei enää ole”, sanoo Diana Vogtel, Greenpeacen energiakampanjoitsija Iso-Britanniassa.  

Iso-Britannia on ensimmäinen G20-maa, joka on asettanut tavoitteekseen kaikkien hiilivoimaloiden sulkemisen vuoteen 2025 mennessä. Itävalta seurasi esimerkkiä: maan viimeisen voimalan on määrä sulkeutua vuonna 2025. Suomen hallituksen tavoite on luopua hiilestä 2020-luvun aikana.

“Hiilen aika on ohi Suomessakin, ja Helsingin valtuuston päätös Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta on hieno osoitus tästä. Suomen hallitukselta odotetaan nyt uskottavaa suunnitelmaa, jonka avulla loput maan hiilivoimalat saadaan kiinni. Energiapolitiikan lähtökohdaksi on otettava täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen", sanoo Laura Meller, Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava Suomessa.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtavien asiantuntijoiden mukaan Euroopan hiilivoimaloiden päästöjen pitäisi vähetä kahdeksan prosenttia joka vuosi vuoteen 2040 asti, jotta ne olisivat linjassa kahden asteen lämpenemistavoitteen kanssa. Nyt julkaistun raportin mukaan päästöt ovat kuitenkin laskeneet keskimäärin vain 2,3 prosenttia vuodessa viimeisen yhdeksän vuoden ajan.

Raportin mukaan kaksi kolmesta Euroopan hiilivoimalasta on ollut toiminnassa yli 30 vuotta. Vanhat voimalat ovat erityisen tehottomia, saastuttavia ja alttiita häiriöille.

Koko maailmassa hiilivoimalat ovat suurin ilmastopäästöjen lähde - IEA:n mukaan ne tuottavat miltei kolmanneksen (31 %) kaikista fossiilisen energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä. IEA on varoittanut, että hiilen polton päästöt pitää puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja saada lähes nollaan vuoteen 2040 mennessä, jotta maapallon keskilämpötilan nousu ei ylitä kestämätöntä rajaa.

Raportti julkaistiin juuri, kun maailman päättäjät neuvottelevat kansainvälisiä pelisääntöjä ilmastoa lämmittävien päästöjen vähentämiseksi YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa. Greenpeace vaatii Pariisin ilmastokokoukseen kokoontuneita maailman päättäjiä asettamaan tavoitteeksi, että fossiilisista polttoaineista siirrytään täysin uusiutuvaan energiajärjestelmään vuoteen 2050 mennessä kaikkialla maailmassa.

Raportti End of an Era: Why Every European Country Needs a Coal Phase-out Plan

Lisätietoja
Laura Meller, Greenpeacen energia- ja ilmastovastaava, +35840 180 3322
Stefano Gelmini, Greenpeace Iso-Britannia, +44 750 651 2442 (englanniksi)

Viite
[1] Raportti perustuu vuoden mittaiseen tutkimustyöhön, jossa kartoitettiin kaikki Euroopan hiilivoimalat. Laaja ja kattava tietokanta Euroopan hiilivoimaloista luotiin CAN Europen koordinoimana. Se yhdistää EU:n viralliset tilastot voimaloiden hiilidioksidipäästöistä vuodelta 2014 ja tiedot muista saastuttavista päästöistä vuodelta 2013 sekä kosolti voimalaitoskohtaista tietoa, kuten käyttöönottovuoden, tehon, polttoainetyypin ja ilmoitetun sulkemisajankohdan.