Hallituksen suunnittelemat päästövähennykset huomattavasti luultua pienemmät

Lehdistötiedote - joulukuu 15, 2008
Hallituksen marraskuussa julkaisemalla ilmasto- ja energiastrategialla päästään vain 5-10 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2020 mennessä, Greenpeacen tekemä arvio osoittaa. Yleisesti on ymmärretty Suomen vähentävän päästöjään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää teollisuusmailta 30-40 prosentin päästövähennystä vuonna 2020.

Kansainvälinen ilmastotoimintapäivä sai suomalaiset liikkeelle 8. joulukuuta 2007. Vihaiset hiihtäjät lykkivät Senaatintorilta vesisateisen Helsingin halki ja vaativat talvea takaisin. Lumettomalla jalkakäytävällä osallistujat hiihtivät kilpaa Suomi-neidon kanssa, joka kuitenkin jäi perässähiihtäjäksi.

- Hallituksen ilmastostrategiassa luetellaan joukko toimenpiteitä, mutta ei arvioida toimilla saavutettavien päästövähennysten suuruutta. Teimme siis arvion itse. Todellinen päästöjen vähennys Suomessa näyttää jäävän viiden ja kymmenen prosentin välille, eli kauas siitä, mitä Suomelta

tarvitaan. Jos ministeri Pekkarisella on esittää lukuja, jotka kumoavat arviomme, kehotamme häntä julkistamaan laskelmat pikimmiten, toteaa Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

- Hallituksen strategia on, että muut saavat vähentää päästöjään ja Suomi ostaa sitten päästöoikeuksia muilta. Tämä on vastuuton ja pitkällä aikavälillä kallis strategia, kun päästötavoitteet kiristyvät ja päästöoikeuksien hinta nousee. Vuonna 2020 lisäpäästöoikeuksista pitäisi maksaa 500-700 miljoonaa euroa vuodessa, eikä ole lainkaan varmaa, että muilla riittää myytävää. Eduskunnan ei tule hyväksyä tällaista strategiaa vaan vaatia 30-40 prosentin kotimaisia päästövähennyksiä sekä energiansäästön ja uusiutuvan energian mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä, Myllyvirta jatkaa.

Vaikka eduskunta hyväksyisi ydinvoiman lisärakentamisen ja kuudes ydinreaktori valmistuisi vuoden 2019 loppuun mennessä, jäisivät päästövähennykset vuoden 1990 tasosta noin kymmeneen prosenttiin. Energiateollisuuden ydinvoimalaskelmissa tulokset ovat samansuuntaisia.

- Ydinvoimalla saatavissa olevia päästövähennyksiä on liioiteltu tietoisesti. Suomen päästöistä vain noin kymmenen prosenttia syntyy erillisessä sähköntuotannossa ja tästäkin tuotannosta vain osa on edes periaatteessa korvattavissa ydinvoimalla. Jo Olkiluoto 3:n piti mahdollistaa kivihiilivoimaloiden sulkeminen ja sähkön tuonnin vähentäminen, mutta nyt samoilla lupauksilla myydään yhä uusia ydinreaktoreita, Myllyvirta varoittaa.

Greenpeace julkistaa keskiviikkona uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuteen perustuvan energiamallin, jolla ilmaston päästöjä voidaan vähentää Suomessa yli 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uutta ydinvoimaa ei rakenneta Olkiluoto 3:n jälkeen, toinen Loviisan reaktoreista suljetaan ja sähkön tuontiriippuvuudesta päästään eroon. Malli perustuu suomalaisissa tutkimuksissa todettuihin energiansäästön ja -tuotannon mahdollisuuksiin ja lähtee samoista keskeisistä oletuksista kuin hallituksen ilmasto- ja energiastrategia, eli muun muassa teollisuustuotanto ja asumisväljyys ovat samalla tasolla.

Lisätietoa:

Greenpeacen laskelma hallituksen ilmastostrategian päästövähennyksistä

Hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia

Energiateollisuuden Sähköntuotantoskenaariot vuoteen 2030

Other contacts:

Lauri Myllyvirta, energiavastaava, puhelin 050 3625 981
Juha Aromaa, viestintäpäällikkö, puhelin 050 369 6202