Uusiutuva energia kymmenen kertaa halvempaa kuin fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuminen

Lehdistötiedote - heinäkuu 6, 2007
Greenpeacen ja Euroopan uusiutuvien energialähteiden neuvosto EREC julkaisivat tänään raportin, jonka mukaan maailmanlaajuiset investoinnit uusiutuviin energialähteisiin voisivat säästää polttoainekuluissa 180 miljardia dollaria vuodessa verrattuna nykykehitykseen, ja puolittaa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Future Investment -raportti

Future Investments -raportti on ensimmäinen maailmanlaajuinen analyysi laatuaan. Se osoittaa, että maailmanlaajuinen investoiminen uusiutuviin energianlähteisiin kuten tuuli- ja vesivoimaan, geotermiseen sekä aurinko- ja bioenergiaan on kannattavaa myös taloudelliselta kannalta. Analyysi tukee aiemmin julkaistua Energy [R]evolution –raporttia, jossa esiteltiin keinot maailman kasvihuonekaasujen puolittamiseen vuoteen 2050, samalla ylläpitäen maailmanlaajuista talouskasvua.  

- Olemme jo aiemmin pystyneet raportissamme osoittamaan, että maailman sähköntarve pystyttäisiin kattamaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla. Näin ihmisiä ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun kutsuvan Live Earth –tapahtuman kynnyksellä pystymme lisäksi toteamaan, että uusiutuviin satsaaminen säästää vuosittain 180 miljardia dollaria silkkaa rahaa, sanoo Greenpeacen energia-asiantuntija Sven Teske.

- Jos nykymenon sallitaan jatkua ja maailmaan ennusteiden mukaan rakennetaan 10 000 uutta fossiilisia polttoaineita käyttävää voimalaitosta, päästöjen määrä tulee samassa ajassa kasvamaan yli 50% ja polttoaineen hinta tulee kaksinkertaistumaan. Sen ihmiskunnalle ja ympäristölle aiheuttamia tuhoja tuskin pystytään mittaamaan rahassa, jatkaa Teske.

Energy [R]evolution -skenaario vaatii vuosittain 22 miljoonan dollarin lisäinvestoinnit puhtaisiin energiantuotantolaitoksiin. Polttoaineessa nämä investoinnit kuitenkin säästäisivät jopa 202 miljardia dollaria vuodessa. Jos lisäksi hiilen ja kaasun saamat vuosittaiset 250 miljoonan dollarin tuet siirrettäisiin uusiutuvan energian tuotantoon, olisi säästö entistä mittavampi. EREC:in mukaan tuulivoimamarkkinoiden arvo oli viime vuonna 18 miljardia dollaria, ja kaikkien uusiutuvien energialähteiden noin 50 miljardia dollaria. Energy [R]evolutionin mallissa markkinat kasvaisivat 288 miljardiin vuoteen 2030 mennessä.

- Uusiutuvan energian teollisuus pystyy toimittamaan tarvittavat laitokset energiantuotantoon, tarvitsemme vain oikeanlaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat vielä vuonna 2050. Vain valitsemalla uusiutuvien energialähteiden tien voimme välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, sanoo EREC:in ohjelmajohtaja Oliver Schäfer. 

Future Investments -raportti

Lisätietoja molemmista raporteista sivustolla www.energyblueprint.info

Other contacts:

Lisätietoja:

Sven Teske, Renewable Energy Campaigner, Greenpeace (Amsterdam) +31 621 29 68 94

Oliver Schäfer, EREC Policy Director, +32 496 652 837

Harri Lammi, ohjelmajohtaja, Greenpeace, 050 3831 822