Η σημασία της υποστήριξής σου

Πηγή των εσόδων μας είστε εσείς, οι απλοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Αυτή η στάση είναι μια συνειδητή επιλογή που εξασφαλίζει ότι μπορούμε να δρούμε χωρίς περιορισμούς και δεύτερες σκέψεις. Στην Greenpeace κάθε χρόνο παίρνουμε την απόφαση τα οικονομικά της οργάνωσης να ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και να δημοσιοποιούνται στους υποστηρικτές μας, μέσω του ενημερωτικού τεύχους και της ιστοσελίδας μας.

Με την κάθε δωρεά σου στηρίζεις ουσιαστικά:

  • Τις δράσεις μας που αναδεικνύουν τις δραματικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, αλλά και τις δυνατότητες εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, με στροφή στις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Τις δράσεις μας που στοχεύουν στην άμεση δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων, με ζώνες όπου θα αποκλείεται κάθε δραστηριότητα που αφαιρεί από την θάλασσα οτιδήποτε ζωτικό, όπως η αλιεία και η εξόρυξη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και η προστασία της θαλάσσιας ζωής.
  • Τις δράσεις μας για να σταματήσει η απελευθέρωση μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον, τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάνουμε σε τρόφιμα, τις ενέργειες μας προς τους αρμόδιους φορείς, καθώς και την τακτική έκδοση του Οδηγού Καταναλωτών για τα μεταλλαγμένα.
  • Τις δράσεις που αναλαμβάνουμε μέσω του Δικτύου Δράσης Καταναλωτών ενθαρρύνοντας τους πολίτες να χρησιμοποιούν υπεύθυνα την καταναλωτική τους δύναμη και να αντιδρούν, όπου και όταν χρειάζεται, με στόχο την υιοθέτηση πρακτικών που δε βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία μας, και δεν έχουν δυσμενείς κοινωνικές συνέπειες.
  • Τις απαραίτητες επιστημονικές έρευνες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, που αναδεικνύουν τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, της απελευθέρωσης μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον, της παραγωγής και χρήσης τοξικών ουσιών αλλά και τις επιπτώσεις παραγωγικών και καταναλωτικών επιλογών μας στη θαλάσσια οικολογία και τα αρχέγονα δάση. Παράλληλα, βοηθάς στην προώθηση τρόπων αντιμετώπισής τους.

Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε τους οικονομικούς απολογισμούς των τελευταίων ετών:

Οικονομικοί απολογισμοί


Κατηγορίες