Η λύση

σελίδα - 11 Αυγούστου, 2010
Για να σταματήσουμε τις κλιματικές αλλαγές πρέπει να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι εφικτό έως τα μέσα του αιώνα. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο χρειαζόμαστε μία Ενεργειακή Επανάσταση. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια.

Προκειμένου να περιοριστούν οι παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε ασφαλή για τον πλανήτη επίπεδα, είναι αναγκαίο να συμφωνήσουν τα κράτη σε μία διεθνή δίκαιη, φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική συμφωνία. Συγκεκριμένα:

Δίκαιη

Πρώτον γιατί τα φτωχότερα κράτη δεν προκάλεσαν τις κλιματικές αλλαγές, θα υποφέρουν όμως περισσότερο από αυτές. Δεύτερον, αν οι φτωχοί του πλανήτη που έχουν επίσης δικαίωμα στην ανάπτυξη, τότε ο πλανήτης ξεπερνά το οριακό σημείο αντοχής του. Πρέπει επομένως τα ανεπτυγμένα κράτη να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος της δράσης και της χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων, όχι μόνο για την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Φιλόδοξη

Με δραστική μείωση των εκπομπών, ικανή να εξασφαλίσει ένα σίγουρο μέλλον για τον πλανήτη.

Νομικά Δεσμευτική

Με πραγματικούς στόχους μειώσεων εκπομπών, οι οποίοι μπορούν εφαρμοστούν και να ελεγχθούν νομικά.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική και κυματική ενέργεια) μπορούν να καλύψουν περισσότερο από το 50% των ενεργειακών μας αναγκών έως το 2050. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, είναι να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια και να κάνουμε έξυπνη χρήση της.

Η μόνη λύση: