Τοξικός κίνδυνος Η παραγωγή, εμπορία, χρήση και τελικά η απόρριψη πολλών χημικών ουσιών αναγνωρίζεται πλέον σαν μια παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Παρ' όλα αυτά πάνω από 100.000 διαφορετικές χημικές ενώσεις βρίσκονται σε χρήση παγκοσμίως και ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς καθώς νέα προϊόντα μπαίνουν στην αγορά. Πολλές απ' αυτές τις χημικές ενώσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Μεταξύ αυτών των επικίνδυνων ενώσεων ξεχωρίζουν κάποιες που μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: είναι εξαιρετικά σταθερές στο περιβάλλον, είναι τοξικές και βιοσυσσωρεύσιμες.

Οι ενώσεις αυτές είναι γνωστές με την ονομασία POPs (Persistent Organic Pollutants). Περιλαμβάνουν φυτοφάρμακα, πρόσθετα καλλυντικών και πλαστικών, βιομηχανικά προϊόντα, χρώματα και ανεπιθύμητα παραπροϊόντα ορισμένων βιομηχανικών διεργασιών (όπως οι διοξίνες). Τόσο ο άνθρωπος όσο και οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί έρχονται σε επαφή με αυτές τις επικίνδυνες ενώσεις, είτε με την άμεση χρήση διαφόρων προϊόντων, είτε με την τροφή, την εισπνοή και το νερό. Αν και υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, πολλές από τις ουσίες αυτές (PVC) συνεχίζουν να απειλούν την υγεία και το περιβάλλον. Χάρη στις δράσεις της Greenpeace, οι τοξικές αυτές ενώσεις απαγορεύτηκαν, με την υπογραφή της Συνθήκης της Στοκχόλμης, το 2001.

Κατηγορίες