Πλαστική ρύπανση μέχρι εκεί που δεν φτάνει ο άνθρωπος

Φωτογραφίες από τις έρευνες για πλαστική ρύπανση στις ελληνικές θάλασσες

Φωτογραφίες από τις έρευνες για πλαστική ρύπανση στις ελληνικές θάλασσες