Ιστορική ευρωπαϊκή συμφωνία για την αλιεία

δελτίο τύπου - 31 Μαΐου, 2013
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν σήμερα στα βασικά σημεία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εξασφαλίζοντας θετικά μέτρα για τη διαχείριση της ευρωπαϊκής αλιείας[1]. Οι φωνές των χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών, παράκτιων ψαράδων και της Greenpeace εισακούστηκαν[2], παρά την αντίσταση των Υπουργών Αλιείας μεγάλων αλιευτικών κρατών, αλλά και του Έλληνα Υπουργού, Αθ. Τσαυτάρη[3] που προτίμησε να ταχθεί υπέρ των συμφερόντων της καταστροφικής βιομηχανικής αλιείας. Η Greenpeace καλεί τον κ. Τσαυτάρη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προχωρήσει στον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση μίας ενιαίας στρατηγικής για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της χώρας μας.

Η συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών προβλέπει την υποχρέωση για τον τερματισμό της υπεραλίευσης έως το 2015 για τα περισσότερα ιχθυαποθέματα, και έως το 2020 σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η άμεση μείωση της αλιευτικής πίεσης μπορεί να «θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων". Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων, ωστόσο δεν περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη προθεσμία για να επιτευχθούν τα βιώσιμα επίπεδα. Καίριο επίτευγμα της συμφωνίας, το γεγονός ότι πλέον απαιτείται από τις κυβερνήσεις να μειώσουν την υπερβολική αλιευτική ικανότητα[4] των στόλων τους και να χρησιμοποιούν διαφανή περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια κατά τη χορήγηση πρόσβασης στα αλιευτικά πεδία και τις ποσοστώσεις. Επιπλέον, υιοθετήθηκαν μέτρα για τον τερματισμό της υπεραλίευσης των υδάτων των άλλων εθνών από τα σκάφη της ΕΕ καθώς επίσης και για τη μείωση των απορρίψεων.

«Για δεκαετίες στην Ευρώπη, η αλιεία χαρακτηρίζεται από την υπερεκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων και τον παραγκωνισμό των μικρών παράκτιων ψαράδων από μια μειονότητα αισχροκερδών “βαρόνων” της αλιείας», δήλωσε η Άντζελα Λάζου Dean, υπεύθυνη της εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. «Για πρώτη φορά, η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της χαμηλής εντάσεως και βιώσιμης παράκτιας αλιείας υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στην πρόσβαση σε αλιεύματα και αλιευτικά πεδία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα είναι μια καλή είδηση. Tώρα είναι η σειρά του κ. Τσαυτάρη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον για τους Έλληνες παράκτιους ψαράδες.», πρόσθεσε η Λάζου Dean.

Η ανάγκη για διαπραγμάτευση και συμβιβασμό γεννήθηκε από το σαφές χάσμα που υπήρξε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Υπουργών Αλιείας. Από τη μία πλευρά, η προοδευτική στάση των Ευρωβουλευτών και από την άλλη η διστακτική στάση ορισμένων χωρών, οι οποίες αντιστέκονταν στις μεταρρυθμίσεις. Η συμβιβαστική αυτή συμφωνία δεν αποτελεί το τέλος της γραμμής για τη μεταρρύθμιση της αλιείας της ΕΕ. Χρειάζεται να εγκριθεί από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών της ΕΕ (COREPER), ενώ εκκρεμούν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Επίσης, το νέο πλαίσιο για τις κοινοτικές επιδοτήσεις της αλιείας δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί.

Η Greenpeace καλεί τον Αθ. Τσαυτάρη, να ανακοινώσει τα μέτρα που θα πάρει για τη διασφάλιση μίας ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την αλιεία και να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία θαλάσσιου καταφυγίου στις Βόρειες Κυκλάδες[5] ως το πρώτο βήμα ουσιαστικής στήριξης της ελληνικής αλιείας και των παράκτιων ψαράδων[6].

 


Σημειώσεις προς συντάκτες:

[1]Ο Ιρλανδός Υπουργός αλιείας Simon Coveney, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Υπουργών, μαζί με την Ulrike Rodust του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου την επίτευξη μιας συμφωνίας στα βασικά σημεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) http://www.eu2013.ie/press-centre/

[2] Πριν δύο μέρες, η Greenpeace παρέδωσε στους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής περισσότερα από 100.000 χάρτινα καραβάκια φτιαγμένα και υπογεγραμμένα από πολίτες που δηλώνουν την κοινή στήριξη στην παράκτια αλιεία και την απαίτηση για ριζική μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2013/maios/paradosi-xartinon-karavion/

[3] Δείτε το link: http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2013/maios/stasi-tsaftari-koini-alieftiki-politiki/

[4]Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τις προειδοποιήσεις πολλών ειδικών ότι ο ευρωπαϊκός στόλος στο σύνολό του έχει εξελιχθεί σε ένα τέρας, ικανό να πιάσει ως και τρεις φορές περισσότερα ψάρια από όσα μπορούν να ανανεωθούν.

«Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου παραμένει το θεμελιώδες πρόβλημα της ΚΑλΠ. Συνολικά, οι ευρωπαϊκοί στόλοι παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλοι σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και αυτή η αναντιστοιχία είναι η ρίζα όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με τις χαμηλές οικονομικές επιδόσεις, την ελλιπή εφαρμογή [της νομοθεσίας] και την υπερεκμετάλλευση των πόρων.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009.)

[5]Δείτε την έκθεση «Βόρειες Κυκλάδες- θαλάσσιο καταφύγιο ζωής» εδώ:

http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/marine-reserves-report/

[6]Δείτε την περιοδεία της Greenpeace με το Arctic Sunrise και την ευρωπαϊκή συμμαχία των παράκτιων ψαράδων που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους εδώ:https://myboat.gp/gr/

Κατηγορίες