ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μέτρα προστασίας από τους μεταλλαγμένους οργανισμούς (12/2/1999)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μέτρα προστασίας από τους μεταλλαγμένους οργανισμούς

δελτίο τύπου - 12 Φεβρουαρίου, 1999

Αθήνα, 12-2-1999

Μια μόλις ημέρα πριν από την έναρξη των τελικών διαπραγματεύσεων του Διεθνούς Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια, που ξεκινούν σήμερα στην Κολομβία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμεριζόμενο τις ανησυχίες της Greenpeace, ψήφισε την ισχυροποίηση των κανονισμών που αφορούν στους μεταλλαγμένους οργανισμούς.

"Η ψήφος αυτή αποτελεί ισχυρότατο μήνυμα προς τις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα αυστηρό νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, στηριγμένο στην Αρχή της Πρόληψης", δήλωσε ο Νίκος Χαραλαμπίδης από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να περιλάβει αυστηρούς κανονισμούς για την "αντικειμενική ευθύνη" και την υποχρεωτική ασφάλιση, για τις εταιρείες που θέλουν να ελευθερώσουν μεταλλαγμένους οργανισμούς στο περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης την απαγόρευση των μεταλλαγμένων οργανισμών που περιέχουν γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά (όπως είναι το μεταλλαγμένο καλαμπόκι) καθώς επίσης την προστασία της γεωργικής παραγωγής και της άγριας χλωρίδας από τη μεταφορά γονιδίων που προέρχονται από μεταλλαγμένους οργανισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ακόμη την απαγόρευση των διασυνοριακών μεταφορών μεταλλαγμένων οργανισμών, εκτός εαν προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση της χώρας-αποδέκτη. Για τη γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη, όχι μόνο οι πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία αλλά και οι επιπλοκές στην εθνική-τοπική αγροτική παραγωγή και οικονομία.

Αν και εκκρεμεί η υιοθέτηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο Υπουργών, αυτή αποτελεί μια ισχυρή δέσμευση για τη στήριξη των ευρωπαϊκών θέσεων στη διάσκεψη που πραγματοποιείται για το Διεθνές Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια.

Οι όροι ασφαλείας που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουν ουσιαστική ισχύ εαν υιοθετηθούν διεθνώς. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να οδηγηθεί, από χώρες όπως οι ΗΠΑ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, για να άρει τους όποιους περιορισμούς έχει υιοθετήσει για την απελευθέρωση και εμπορία των μεταλλαγμένων οργανισμών.

"Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί ισχυρό και σαφές μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η πλήρης απουσία του ΥΠΕΧΩΔΕ από τις διαπραγματεύσεις και η έλλειψη σαφών πολιτικών κατευθύνσεων προς την ελληνική αντιπροσωπεία στην Κολομβία, είναι απαράδεκτη, δεδομένης της σημασίας του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Έστω και την ύστατη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει θέση υιοθετώντας, κατ' ελάχιστον, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", τόνισε ο Νίκος Χαραλαμπίδης.

Κατηγορίες
Ετικέτες