ΤΟ ΣΑΦΑΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (2/8/2004)

Ανοιχτή επιστολή της Greenpeace προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης

δελτίο τύπου - 2 Αυγούστου, 2004

Αθήνα, 2-8-2004

Με αφορμή τα εκτεταμένα περιστατικά επιμολύνσεων σπόρων καλαμποκιού και βαμβακιού με μεταλλαγμένους οργανισμούς που εισήχθησαν φέτος στη χώρα μας, η Greenpeace έστειλε σήμερα ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Σάββα Τσιτουρίδη. Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση αφ' ενός συγχαίρει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την πολιτική στάση που ακολουθεί στο θέμα των μεταλλαγμένων, αφ' ετέρου τον καλεί να λάβει άμεσα μέτρα για τον ουσιαστικό έλεγχο των εισαγόμενων σπόρων, την αποφυγή περαιτέρω επιμόλυνσης της τροφικής αλυσίδας καθώς και την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των αγροτών και των καταναλωτών. Η επιστολή κοινοποιείται σε φορείς, ενώσεις και οργανώσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

"Αν θέλουμε η ελληνική γεωργία να παράγει ποιοτικά, βιολογικά και ανταγωνιστικά προϊόντα θα πρέπει να μην επιτρέψουμε την εισβολή των μεταλλαγμένων οργανισμών. Η εξασφάλιση της καθαρότητας των σπόρων προς σπορά πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι σπόροι βρίσκονται στην αρχή της παραγωγικής αλυσίδας και είναι προφανές ότι η επιμόλυνσή τους με μεταλλαγμένους οργανισμούς συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος και κινδύνους για τη γεωργία, τον τομέα των τροφίμων, το περιβάλλον και τους καταναλωτές" δήλωσε η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη της εκστρατείας για τα μεταλλαγμένα της Greenpeace.

Η Greenpeace στην επιστολή της επισημαίνει ότι τα διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού μεταλλαγμένων σπόρων καλαμποκιού και βαμβακιού σε αρκετές περιοχές της χώρας μας (1) καταδεικνύουν ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (2) δε διασφαλίζει την ελληνική γεωργία από την εισβολή των μεταλλαγμένων. Το Υπουργείο δεν έχει προβεί σε ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των ελέγχων και των ενεργειών που ανέλαβε για την καταστροφή των μεταλλαγμένων καλλιεργειών, όπου αυτές εντοπίστηκαν. Η Greenpeace καταγγέλλει ότι η μέχρι πρότινος ακολουθούμενη τακτική, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη, δημιουργεί ήδη προβλήματα και εγείρει φόβους ότι πιθανώς η έκταση των επιμολυσμένων μεταλλαγμένων καλλιεργειών είναι μεγαλύτερη από την καταγεγραμμένη.

Όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει η Greenpeace και αναγνωρίζει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι σπόροι σποράς βρίσκονται στην απαρχή της αλυσίδας και θα πρέπει να διατηρηθούν καθαροί από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Η αποδοχή ορίων επιμόλυνσης των σπόρων πάνω από το μηδενικό όριο (0,1% τεχνικό όριο ανίχνευσης) συνεπάγεται "τεράστιο οικονομικό κόστος και κινδύνους για τη γεωργία και τον τομέα των τροφίμων"(3) .

Σε μια χώρα όπου ήδη πενήντα τρεις νομαρχίες έχουν ψηφίσει ενάντια στην καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών και το σύνολο των πολιτών αντιτίθεται στη χρήση των μεταλλαγμένων στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, η περιφρούρηση της γεωργικής παραγωγής αλλά και της τροφικής αλυσίδας αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Όπως αναγνωρίζουν όλοι, οι καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και η κυβέρνηση στις προεκλογικές της εξαγγελίες, η ελληνική γεωργία θα πρέπει να στραφεί στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, ασφαλών για την υγεία των καταναλωτών, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής (βιώσιμη γεωργία και βιολογική γεωργία). Η εισβολή των μεταλλαγμένων στην ελληνική γεωργία θα εμποδίσει την υλοποίηση αυτού του οράματος,

Μπροστά στον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος η Greenpeace ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να διευκρινίσει άμεσα:

1. Πότε θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των ελέγχων σπόρων σποράς που πραγματοποιεί το Υπουργείο, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς;

2. Με ποιό τρόπο θα προχωρήσει στην επισκόπηση (monitoring) των χωραφιών στα οποία πραγματοποιήθηκε η καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων ώστε να εξασφαλίσει ότι καταστράφηκαν αποτελεσματικά τα μεταλλαγμένα φυτά αλλά και οι σπόροι που πιθανώς παραμένουν στο έδαφος;

3. Πότε θα προβεί στην αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε να εξασφαλίσει ότι η ελληνική γεωργία και το πολλαπλασιαστικό υλικό θα παραμείνουν ελεύθερα από μεταλλαγμένα;

4. Πότε θα προβεί σε θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ποινών και κυρώσεων και περιγραφής του τρόπου αποζημίωσης των αγροτών από τις εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού;

5. Πώς θα εξασφαλίσει ότι η φετινή παραγωγή καλαμποκιού και βαμβακιού θα είναι ελεύθερη από μεταλλαγμένους οργανισμούς και δε θα επιμολύνουν περαιτέρω την παραγωγή ζωοτροφών και τροφίμων; Σε περίπτωση που συμβεί το τελευταίο, πως θα εξασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν οι Κανονισμοί για τη Σήμανση και την Ιχνηλασιμότητα (Κανονισμοί 1829/2003 και 1830 2003) ώστε να ενημερωθούν οι έλληνες αγρότες και καταναλωτές, καθώς και οι βιομηχανίες τροφίμων;

"Η προώθηση της ελληνικής γεωργίας στην κατεύθυνση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας απαιτεί έργα και όχι λόγια. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε άμεσες ενέργειες και να μην επιτρέψει στα μεταλλαγμένα να καταστρέψουν το όραμα της αναβίωσης της ελληνικής υπαίθρου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να αναλάβει ουσιαστική πρωτοβουλία σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανακήρυξη της χώρας σε ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένους οργανισμούς", τόνισε η Μυρτώ Πισπίνη.

Σημειώσεις:

1) Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί περιστατικά καλλιέργειας μεταλλαγμένων σπόρων σε περιοχές των νομών Δράμας, Πέλλας, Φθιώτιδος, Καβάλας, Τρικάλων, Λάρισας, Ορεστιάδας και Ηλείας.

2) ΚΥΑ 332657/16-2-2001 ΦΕΚ, 176 Β. Σημειώνεται ότι στην Αυστρία, υπάρχει εθνική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πρόσμιξη σπόρων σποράς με μεταλλαγμένους πάνω από το όριο ανίχνευσης (0,1%).

3) Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Α5-0465/ Δεκέμβριος 2003.

Κατηγορίες
Ετικέτες