ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ (26/7/2001)

Η Ευρώπη θα υποκύψει τελικά στις απαιτήσεις των ΗΠΑ;

δελτίο τύπου - 26 Ιουλίου, 2001

Αθήνα, 26-7-2001

Τον κίνδυνο να επιτραπεί η εισαγωγή μη εγκεκριμένων μεταλλαγμένων προϊόντων στην Ευρώπη, επισημαίνει η Greenpeace, με αφορμή το σχέδιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα μεταλλαγμένα, το οποίο παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και το νέο σχέδιο περιέχει αρκετές βελτιώσεις σε ότι αφορά τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων, εν τούτοις ανοίγει ένα επικίνδυνο παράθυρο, που ναι μεν θα ικανοποιήσει τις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία στις ευρωπαϊκές χώρες.

Τον κίνδυνο να επιτραπεί η εισαγωγή μη εγκεκριμένων μεταλλαγμένων προϊόντων στην Ευρώπη, επισημαίνει η Greenpeace, με αφορμή το σχέδιο του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα μεταλλαγμένα, το οποίο παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και το νέο σχέδιο περιέχει αρκετές βελτιώσεις σε ότι αφορά τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων, εν τούτοις ανοίγει ένα επικίνδυνο παράθυρο, που ναι μεν θα ικανοποιήσει τις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Greenpeace αναγνωρίζει ως θετικό στοιχείο του νέου σχεδίου την εισαγωγή ενός σαφέστερου και πληρέστερου καθεστώτος σήμανσης για τα μεταλλαγμένα προϊόντα, το οποίο προβλέπει τη σήμανση παραγώγων μεταλλαγμένων προϊόντων όπως τα έλαια και το άμυλο (τα οποία δεν κάλυπτε η προηγούμενη νομοθεσία). Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η εισαγωγή νομοθεσίας για τη σήμανση των ζωοτροφών, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο της εισαγόμενης μεταλλαγμένης σόγιας και καλαμποκιού για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρ' όλα αυτά, "οι προτεινόμενοι Κανονισμοί εμπεριέχουν ένα επικίνδυνο "παραθυράκι" το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει την εισαγωγή και χρήση μεταλλαγμένων οργανισμών και την καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων οι οποίοι δεν έχουν λάβει αντίστοιχη έγκριση (για απελευθέρωση στο περιβάλλον ή χρήση στα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές) στην Ευρωπαϊκή Ένωση", δήλωσε ο Νίκος Χαραλαμπίδης. "Σε περίπτωση που η σχετική τροπολογία λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους που έθεσαν για την εμπορία και διακίνηση των μεταλλαγμένων οι χώρες που τα παράγουν, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς".

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την απελευθέρωση μεταλλαγμένων οργανισμών και τη χρήση τους στα τρόφιμα, μέχρι σήμερα, είναι η πλέον αυστηρή διεθνώς. Αντίθετα, στις χώρες παραγωγής των μεταλλαγμένων, δεν ισχύει υποχρεωτική σήμανση των προϊόντων, ενώ υπάρχει έντονη αμφισβήτηση της επάρκειας των ελέγχων σχετικά με την ασφάλεια των μεταλλαγμένων προϊόντων πριν από την είσοδό τους στην αγορά. Σε πρόσφατη συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (Codex Alimentarius) αποφασίστηκε να ισχύσει υποχρεωτικός έλεγχος των μεταλλαγμένων προϊόντων πριν από την είσοδό τους στην αγορά. Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένως απειλήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, σε περίπτωση που οι όροι που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα μεταλλαγμένα θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των αμερικανικών εξαγωγών (κυρίως μεταλλαγμένης σόγιας και καλαμποκιού).

Στο Σχέδιο Κανονισμών για την Ανίχνευση και τη Σήμανση των μεταλλαγμένων οργανισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον ορισμό αποδεκτού ορίου επιμόλυνσης, όχι μόνο για τις εγκεκριμένες ποικιλίες μεταλλαγμένων οργανισμών αλλά και για τις μη εγκεκριμένες! Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτω από αυτό το όριο επιμόλυνσης (προτείνεται το 1%) δεν θα απαιτείται έγκριση ή σήμανση των μεταλλαγμένων οργανισμών και των αντίστοιχων προϊόντων!

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι, ύστερα από σχετική ελληνική πρωτοβουλία, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας ανεπαρκή την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν προχωρήσει σε πάγωμα κάθε νέας έγκρισης μεταλλαγμένων προϊόντων (de facto moratorium) από τον Ιούνιο 1999. Τα ίδια κράτη-μέλη διαφώνησαν με τις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απελευθερώσεις μεταλλαγμένων οργανισμών. Οι θετικές εισηγήσεις της "Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση νέων μεταλλαγμένων προϊόντων έχουν αμφισβητηθεί συχνά από επιστήμονες, πολιτικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προσφάτως μάλιστα, η ίδια Επιστημονική Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι η μηδενική επιμόλυνση στην τροφική αλυσίδα από ορισμένους μεταλλαγμένους οργανισμούς είναι "επιστημονικά αδύνατη", βασίζοντας την εισήγησή της σε καθαρά πολιτικά και εμπορικά (και όχι επιστημονικά) δεδομένα.

Ήδη, υπάρχει θετική εισήγηση από την "Ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 12 νέων μεταλλαγμένων προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι η μεταλλαγμένη ντομάτα, τα μεταλλαγμένα ζαχαρότευτλα, το μεταλλαγμένο καλαμπόκι, το μεταλλαγμένο βαμβάκι κλπ. Σε αρκετές περιπτώσεις, επιστήμονες, κρατικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν αντιδράσει έντονα και έχουν απορρίψει τις εισηγήσεις της επιτροπής. Οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το δικαίωμα κάθε κράτους-μέλους να εγκρίνει ή να απορρίψει την καλλιέργεια ή εισαγωγή μεταλλαγμένων οργανισμών είναι αδιαπραγμάτευτο.

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποκύπτει στις απειλές και τις πιέσεις των ΗΠΑ και των πολυεθνικών των μεταλλαγμένων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσει, όπως άλλωστε πρέπει, σαφείς και μη διαπραγματεύσιμους όρους ασφαλείας, η αγορά θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί σε αυτούς. Αντίθετα, ανοίγοντας "παράθυρα" στη νομοθεσία, απλά νομιμοποιείται, διαιωνίζεται και επιδεινώνεται η παρούσα κατάσταση η οποία επιτρέπει σε ανεπιθύμητα και πιθανώς επικίνδυνα προϊόντα να μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και να απελευθερώνονται στο περιβάλλον"τόνισε ο Νίκος Χαραλαμπίδης. "Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αποδυνάμωση όλης της διαδικασίας εγκρίσεων νέων μεταλλαγμένων οργανισμών. Η αποδοχή της παρουσίας μη εγκεκριμένων μεταλλαγμένων οργανισμών στα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και το φυσικό περιβάλλον αποδυναμώνει τη διαδικασία εγκρίσεων που ισχύει σήμερα και ξεκινά μια ατέρμονα διαδικασία αύξησης των ορίων επιμόλυνσης με βάση της επιταγές των πολυεθνικών των μεταλλαγμένων και των χωρών που τις υποστηρίζουν. Ποιός τελικά αποφασίζει τι είναι ασφαλές και τι είναι επιθυμητό; Οι πολίτες μέσα από τους εκπροσώπους και τα θεσμοθετημένα όργανα ή οι πολυεθνικές των μεταλλαγμένων και η κυβέρνηση των ΗΠΑ;"

Κατηγορίες
Ετικέτες