ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - Οι επιστήμονες ανησυχούν, οι καταναλωτές επιμένουν και οι βιομηχανίες ανταποκρίνονται θετικά (6/6/2001)

δελτίο τύπου - 6 Ιουνίου, 2001

Αθήνα, 6-6-2001

Δύο μόλις εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του "Οδηγού Καταναλωτών" της Greenpeace για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, δέκα επιπλέον εταιρείες έχουν δηλώσει ότι μπορούν να εγγυηθούν προϊόντα απαλλαγμένα από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Ταυτόχρονα, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πιθανές επιπτώσεις των μεταλλαγμένων οργανισμών στην υγεία μας.

Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε η Greenpeace και τον σχετικό Οδηγό Καταναλωτών που συνέταξε, υπήρξε αντίδραση από εταιρείες που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα τους είναι απαλλαγμένα από μεταλλαγμένους οργανισμούς ή δεν απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο της Greenpeace. Ήδη, ο κατάλογος των βιομηχανιών τροφίμων που δηλώνουν ότι μπορούν να εγγυηθούν μη μεταλλαγμένα προϊόντα για τους πελάτες τους συνεχώς μεγαλώνει. Οι εταιρείες ΑΓΝΟ, Αθηναϊκή Οικογενειακή Αρτοποιία (Ferrό), ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΕΜ ΑΕ, ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ Α.Ε. (πρώην ΜΑΚΒΕΛ), Mediterranean Foods, Oscar, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΕ, TASTY FOODS ΑΒΕΕ και ΦΑΓΕ, με επιστολές τους προς την Greenpeace είτε με καταχωρήσεις τους στον τύπο, εγγυώνται πλέον τη μη χρήση μεταλλαγμένων οργανισμών στα προϊόντα τους.

"Είναι σαφές ότι η πλειονότητα των βιομηχανιών τροφίμων ανταποκρίνεται θετικά στην απαίτηση των καταναλωτών για τρόφιμα απαλλαγμένα από μεταλλαγμένους οργανισμούς. Η αγορά δείχνει να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των καταναλωτών και της επιστημονικής κοινότητας. Αναμένουμε την ίδια ευαισθησία και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα", επεσήμανε η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη του Δικτύου Καταναλωτών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Οι ανησυχίες της Greenpeace για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, οι οποίες πλέον διατυπώνονται και από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, εντοπίζονται στην υγεία και στο περιβάλλον. Ως πιθανότεροι κίνδυνοι αναγνωρίζονται: για μεν το φυσικό περιβάλλον, η αλλοίωση της βιοποικιλότητας, η αύξηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, η αύξηση αντοχής ζιζανίων και εντόμων σε ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα αντίστοιχα, η μεταφορά γονιδίων σε άλλα βιολογικά είδη, η απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισμών που κατασκευάστηκαν παραβιάζοντας 4.000.000 χρόνια εξελικτικής διαδικασίας, για δε τη δημόσια υγεία, η εμφάνιση νέων αλλεργιών, η αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και η τοξική δράση.

Χαρακτηριστική είναι η χθεσινή δημοσιοποίηση των θέσεων της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης "για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην υγεία του ανθρώπου". Όπως αναφέρει η Επιτροπή:

"Σχετικά με την παραγωγή, κυκλοφορία και κατανάλωση τροφών ή προϊόντων που προέρχονται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, η επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Η απελευθέρωση των ΓΤΟ στο περιβάλλον είναι μια διαδικασία που πρέπει να ανασταλεί. Η αναστολή αυτή να ισχύσει για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να παραχθεί η αναγκαία τεχνογνωσία που θα εγγυάται τη μη πρόκληση βλάβης στην υγεία και το περιβάλλον. Η επιστήμη δεν εξασφαλίζει σήμερα την εγγύηση αυτή.

2. Καλεί την πολιτεία να εμποδίσει την εισαγωγή και διάθεση τροφών που προέρχονται από ΓΤΟ. Επίσης να απαγορεύσει την πειραματική ή εκτεταμένη καλλιέργεια ΓΤ φυτών, καθώς και την εκτροφή ΓΤ ζώων. Ακόμη καλεί τα αρμόδια όργανα της χώρας μας να πρωταγωνιστήσουν στην Ε.Ε για ένα μορατόριουμ γύρω από την απελευθέρωση των ΓΤΟ στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά θα ήταν ενδεχομένως ενδεδειγμένη μια κίνηση της Ελληνικής κυβέρνησης για την ανακήρυξη της χώρας μας ως χώρας ελεύθερης ΓΤΟ και προϊόντων, στα πλαίσια των θεσμών της Ε.Ε"

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών που ενδιαφέρονται για το Δίκτυο Καταναλωτών, η Greenpeace εγκαινίασε μια νέα γραμμή εξυπηρέτησης (μόνο για μεταλλαγμένα). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210-38.38.990.

Κατηγορίες
Ετικέτες