Συμβούλιο Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τα μεταλλαγμένα

δελτίο τύπου - 23 Ιουνίου, 2006
Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου οι Υπουργοί των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν δύο κρίσιμα θέματα σχετικά με τα μεταλλαγμένα: την Αρχή της Προφύλαξης και την αξιολόγηση κινδύνου των μεταλλαγμένων.

Η Greenpeace πιστεύει ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα την Αρχή της Προφύλαξης παύοντας την έγκριση μεταλλαγμένων οργανισμών. Ταυτόχρονα, να προχωρήσουν σε αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Αν η EFSA λάμβανε υπόψη της τις ανησυχίες φορέων, ανεξάρτητων επιστημόνων και κρατών-μελών και την επιστημονική αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις των μεταλλαγμένων στο περιβάλλον και στην υγεία, δε θα είχε εγκρίνει ούτε ένα προϊόν.  

Η Greenpeace πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτυγχάνει να προστατεύσει το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους αγρότες. Η Αρχή της Προφύλαξης αγνοείται, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την EFSA, κατά τη διαδικασία έγκρισης των μεταλλαγμένων. Η EFSA επίσης συστηματικά αγνοεί επιστημονικά στοιχεία δίνοντας το πράσινο φως στην έγκριση μεταλλαγμένων αδιαφορώντας για τις ανησυχίες που θέτουν τα κράτη-μέλη. Η διαδικασία έγκρισης γίνεται σε καθεστώς αδιαφάνειας, ενώ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μεταλλαγμένους οργανισμούς ακόμη και ενάντια στη θέληση της πλειοψηφίας των κρατών-μελών. Πρόσφατα έγγραφα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) (1)  αποδεικνύουν ότι παρόλο που η Επιτροπή εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια των μεταλλαγμένων στο περιβάλλον και στην υγεία, εξακολουθεί να επιτίθεται στα κράτη-μέλη που έχουν θεσπίσει εθνική νομοθεσία ενάντια στα μεταλλαγμένα.   

Η Greenpeace αγωνίζεται για να σταματήσει και να απαγορευθεί η απελευθέρωση μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον και ζητάει από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος:

  • να αποδέχονται τη μονομερή απαγόρευση μεταλλαγμένων οργανισμών από κράτη-μέλη για προληπτικούς λόγους (Αρχή της Προφύλαξης),
  • να παγώσουν όλες τις αιτήσεις των μεταλλαγμένων οργανισμών που αναμένουν έγκριση,
  • να θέσουν βελτιωμένα και δεσμευτικά κριτήρια για την αξιολόγηση μεταλλαγμένων οργανισμών λαμβάνοντας υπόψη ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία και τις ανησυχίες των κρατών-μελών,
  • να επανεξετάσουν όλες τις γνωμοδοτήσεις της EFSA για τα μεταλλαγμένα προϊόντα.  

Εάν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λάβουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω θα αναγκαστούν να σταματήσουν την εισαγωγή και καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος οφείλουν να αποδείξουν ότι ενδιαφέρονται  για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και πολιτών και όχι για τα συμφέροντα των πολυεθνικών των μεταλλαγμένων.

Notes:

(1) http://eu.greenpeace.org/downloads/gmo/WTOpapers060418.pdf

Κατηγορίες
Ετικέτες