Το τέλος του μύθου της ‘ανάπτυξης’ μέσω επενδύσεων στα ορυκτά καύσιμα

7 μέτρα για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας

δελτίο τύπου - 11 Ιουνίου, 2012
Το ενεργειακό σύστημα στη χώρα μας απειλείται με κατάρρευση, κυρίως εξαιτίας σημαντικών μακρόχρονων στρεβλώσεων και της εμμονής δεκαετιών στα ορυκτά καύσιμα (εισαγόμενα και μη). Οι επί δεκαετίες φανερές και κρυφές επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα, έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη σημερινή δυσχερή κατάσταση, αφού α) δείχνουν ένα πλασματικά χαμηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο έχει συντελέσει σημαντικά στην αρνητική οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και β) αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις ΑΠΕ και την εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα, τη μοναδική δηλαδή λύση που εξασφαλίζουν κοινωνικά δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα.[1]

εξασφαλίζουν κοινωνικά δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα.[1]

Η Greenpeace καλεί την πολιτική ηγεσία και τα κόμματα, να εφαρμόσουν στον ενεργειακό τομέα τις πολιτικές και τα μέτρα οδηγούν στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και εγγυώνται το χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Οι παρακάτω προτάσεις απορρέουν από την νέα έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης 2012, ένα από τα πιο έγκυρα και αναγνωρισμένα ενεργειακά σενάρια παγκοσμίως.[2]

  1.  Σταδιακή κατάργηση όλων των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα.
  2.  Ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους (κοινωνικού και περιβαλλοντικού) από την παραγωγή ενέργειας μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος εμπορίας ρύπων 'cap and trade'.
  3.  Εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα κτίρια, τα οχήματα και τις ηλεκτρικές συσκευές.
  4.  Υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας στην ηλεκτροπαραγωγή.
  5. Αναδιάρθρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με διασφάλιση της προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο στους παραγωγούς ΑΠΕ.
  6. Διασφάλιση υγιούς και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος για τις ΑΠΕ μέσω του συστήματος 'feed-in tariff', το οποίο θα πρέπει να εγγυάται την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων ΑΠΕ.
  7. Εφαρμογή προγραμμάτων πράσινης σήμανσης προϊόντων και εμφάνισης πληροφοριών περιβαλλοντικών επιδόσεων για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ανακοίνωσή της (χθες) για την ανάπτυξη των ΑΠΕ απευθύνει σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη να «καταργήσουν σταδιακά τις επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα», σημειώνοντας επιπλέον ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.[2]

Παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση, οι ΑΠΕ προσφέρουν πολύτιμες ανάσες στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων θέσεων εργασίας. Η επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ ως το 2020 θα δημιουργήσει τουλάχιστον 50.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο των ΑΠΕ και επιπλέον 80.000 στην ευρύτερη οικονομία (λόγω τόνωσης της κατανάλωσης).[4]

Την ίδια ώρα, ο ενεργειακός τομέας της χώρας βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση εξαιτίας της εμμονής στα ορυκτά καύσιμα, που επιπλέον δημιουργούν αναλογικά πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει ενδεικτικά μία εικόνα του ενεργειακού τομέα σήμερα και επιβεβαιώνει την ανάγκη υλοποίησης μιας Ενεργειακής Επανάστασης με έμφαση στις επενδύσεις σε ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα:

 


Σημειώσεις για συντάκτες:

[1] Δείτε την παρουσίαση της Greenpeace στο ΥΠΕΚΑ για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, το πραγματικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και τις προτάσεις για την ενίσχυση των ΑΠΕ

[2] Διαβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο για την νέα έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης 2012. Η προηγούμενη έκδοση της έκθεσης επιλέχθηκε το 2011 από τον ΟΗΕ ως ένα από τα τρία βασικά σενάρια στα οποία στηρίχθηκε η τελική Ειδική Έκθεση του Οργανισμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαβάστε εδώ περισσότερα.

[3] Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

[4] Ο κύκλος εργασιών του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα για το 2010 έφτασε στα 1,15 δις ευρώ. Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και μέσα στο 2011. Αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας και τον κύκλο εργασιών των ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση: http://www.eurobserv-er.org/pdf/press/year_2012/bilan/english.pdf

[5] Περισσότερες πληροφορίες στην έκθεση της Greenpeace ‘πράσινη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας’