‘ΠΡΑΣΙΝΗ’ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ

έκθεση - 20 Ιανουαρίου, 2011
Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

ΑΛΙΒΕΡΙ 2010
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων
Με την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace

green-aliveri