Η σελίδα έχει αρχειοθετηθεί και μπορεί να μην είναι ενημερωμένη

Έκθεση της Greenpeace για τα μεταλλαγμένα

έκθεση - 12 Απριλίου, 2005
Έκθεση της Greenpeace για την πρόταση νόμου για την απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων σπόρων και γενετικά τροποποιημένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Όλες οι νομαρχίες της Ελλάδας ανακηρύχθηκαν σε "Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα".

Download document

Κατηγορίες
Ετικέτες