Πού πωλείται το μεταλλαγμένο ρύζι;

έκθεση - 25 Οκτωβρίου, 2006
Ενημέρωση: Αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά οι παρτίδες ρυζιού που είχαν επιμολυνθεί με μεταλλαγμένο ρύζι. Δεν διατίθενται πλέον στην αγορά για εμπορία και ανθρώπινη κατανάλωση, μιας και αποσύρθηκαν από τα ράφια των καταστημάτων και των supermarket.Διευκρινίζουμε πως η επιμόλυνση αφορούσε μόνο συγκεκριμένες παρτίδες και όχι το σύνολο της παραγωγής του ρυζιού Bali.

Download document

Num. pages: 1

Κατηγορίες
Ετικέτες