Αλλάζοντας τα δεδομένα στα κτίρια με σύμμαχο τον ήλιο!

έκθεση - 16 Νοεμβρίου, 2015
Η έκθεση της Greenpeace «Αλλάζοντας τα δεδομένα στον κτιριακό τομέα με σύμμαχο τον Ήλιο» αναλύει τους τρόπους χρηματοδότησης και τα οφέλη από την εφαρμογή ενός δεκαετούς προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης 1 εκατ. κτιρίων, το οποίο συμπεριλαμβάνει δωρεάν ηλιακή ενέργεια από τη ΔΕΗ σε 300.000 νοικοκυριά.

Το σχέδιο δράσης της Greenpeace λαμβάνει πλήρως υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση που έχει οδηγήσει εκατομμύρια νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα όρια της καταστροφής. Συνεπώς, προτείνει άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα που εκμεταλλεύονται ήδη διαθέσιμους και υπαρκτούς πόρους, αξιοποιώντας το πραγματικό εθνικό καύσιμο της χώρας: το τεράστιο δυναμικό που διαθέτει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η έκθεση της Greenpeace αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, επεκτείνοντας ωστόσο τη φιλοδοξία των προτεινόμενων προγραμμάτων ως το 2025. Στα μέτρα περιλαμβάνονται και δύο επεξεργασμένες προτάσεις που αφορούν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια σε 300.000 φτωχά νοικοκυριά, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από τη ΔΕΗ. Αμφότερα τα σενάρια έχουν στόχο την ανακούφιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της αξιοποίησης του τεράστιου και ανεξάντλητου ηλιακού δυναμικού της χώρας από τη ΔΕΗ.


Δες: