Ενεργειακή Eπανάσταση - περίληψη

έκθεση - 20 Μαΐου, 2009
Η Ενεργειακή Επανάσταση είναι το όραμα της Greenpeace για το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας. Μέσα από αυτό το όραμα η χώρα μας έχει την ευκαιρία να συμβάλει αποφασιστικά στον παγκόσμιο αγώνα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αποκομίζοντας τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Στο όραμα της Ενεργειακής Επανάστασης η ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ και αξιοποιούνται οι τεράστιες δυνατότητες της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο ρόλος των πολιτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές και πρότυπα χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής, αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία της Ενεργειακής Επανάστασης. (κατεβάστε όλη την έκθεση εδώ)

Download document

Num. pages: 4