Λιθάνθρακας-Τι σημαίνει για τη ζωή μας;

έκθεση - 2 Οκτωβρίου, 2008
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο εισαγόμενο λιθάνθρακα. Ας δούμε την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση της χρήσης λιθάνθρακα.