Το εξωτερικό κόστος του λιγνίτη

έκθεση - 21 Δεκεμβρίου, 2011
Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας;

Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας επί δεκαετίες, κρύβει από πίσω της μία τεράστια στρέβλωση σε ό,τι αφορά στο πραγματικό κόστος στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα δεν λαμβάνεται υπόψη το λεγόμενο εξωτερικό κόστος, δηλαδή το οικονομικό κόστος από την καταστροφή του περιβάλλοντος (γεωργικών εκτάσεων, υδάτινων πόρων κα), την αλλαγή του κλίματος και την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών εξόρυξης και καύσης λιγνίτη.

Το εξωτερικό αυτό κόστος επιβαρύνει την οικονομία και τους Έλληνες πολίτες, παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με ανάλυση της Greenpeace, το κόστος αυτό για την Ελλάδα ανέρχεται περίπου στα 2 δις € ετησίως!

Kατεβάστε την αναφορά:

20111221-Brief-lignite-External-Cost