Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά μεταλλαγμένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές

έκθεση - 6 Απριλίου, 2006
Αυτό το κείμενο επικεντρώνεται στις ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία που εγείρει η καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων (ΓΜ) οργανισμών (οι οποίοι καλούνται επίσης γενετικά τροποποιημένοι) και η χρήση τους στις ζωοτροφές.

Από το 1997, δίνουμε ένα σκληρό αγώνα για να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα του πλανήτη και να γνωρίζουμε τι τρώμε

Download document

Executive summary:

Οι ανησυχίες αυτές αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και τον κίνδυνο απρόσμενων και απρόβλεπτων επιπτώσεων από την ίδια τη διαδικασία της γενετικής μηχανικής.

Num. pages: 7

Κατηγορίες
Ετικέτες