Σχόλια και παρατηρήσεις Greenpeace για το υπό διαβούλευση σχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την αυτοπαραγωγή

έκθεση - 27 Αυγούστου, 2014
Με δεδομένη την ανάγκη για προστασία των νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, τη διάσωση θέσεων εργασίας στην αγορά ηλιακής ενέργειας, αλλά και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων με το φορτίο αιχμής στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), η προώθηση της αυτοπαραγωγής καθαρής ενέργειας στα κτίρια για ιδιοκατανάλωση κρίνεται ως μέτρο άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας.

Δυστυχώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων το ΥΠΕΚΑ αντιμετωπίζει την αυτοπαραγωγή φοβικά και με μεγάλη επιφύλαξη. Κυρίως δεν έχει  γίνει αντιληπτό από το ΥΠΕΚΑ ότι η αυτοπαραγωγή σχετίζεται πρωτίστως με την εξοικονόμηση ενέργειας στο σημείο της κατανάλωσης και οφείλει να διευκολύνει την προώθησή της καταρχάς ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, περίπου στον ίδιο βαθμό που αναγνωρίζονται ως μέτρα εξοικονόμησης άλλες μορφές ΑΠΕ (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας κτλ).

Αντιθέτως, το σχέδιο ΥΑ περιέχει διατάξεις οι οποίες, υπό τις παρούσες συνθήκες, περισσότερο εμποδίζουν παρά προωθούν την αυτοπαραγωγή. 

    Διάβασε το .pdf εδώ.