Στιγμιότυπο από δράση της Greenpeace ενάντια στα μεταλλαγμένα (φθινόπωρο 2000)

Φωτογραφία | 21 Μαρτίου, 2005

Στιγμιότυπο από δράση της Greenpeace ενάντια στα μεταλλαγμένα (φθινόπωρο 2000)