Τα πρόσωπα των σύγχρονων πειρατών, καλυμμένα με σκούφους για να κρύβουν το πρόσωπό τους.

Φωτογραφία | 1 Ιανουαρίου, 2000

Τα πρόσωπα των σύγχρονων πειρατών, καλυμμένα με σκούφους για να κρύβουν το πρόσωπό τους.