5 Σεπτέμβρη, Μπεζερίλ, Γαλλία: 20 ακτιβιστές της Greenpeace βάζουν σε καραντίνα χρησιμοποιώντας κόκκινη μπογιά και ταινίες που δηλώνουν την παράνομη ύπαρξη χωραφιών με μεταλλαγμένο καλαμπόκι. Το χωράφι αυτό δεν βρίσκεται στην λίστα του Υπουργείου Γεωρ...

Φωτογραφία | 5 Σεπτεμβρίου, 2007

5 Σεπτέμβρη, Μπεζερίλ, Γαλλία: 20 ακτιβιστές της Greenpeace βάζουν σε καραντίνα χρησιμοποιώντας κόκκινη μπογιά και ταινίες που δηλώνουν την παράνομη ύπαρξη χωραφιών με μεταλλαγμένο καλαμπόκι. Το χωράφι αυτό δεν βρίσκεται στην λίστα του Υπουργείου Γεωργίας, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον κανονισμό.