Το γενετικά μεταλλαγμένο ρύζι απειλεί τη βιοποικιλότητα

Φωτογραφία | 17 Μαρτίου, 2005

Το γενετικά μεταλλαγμένο ρύζι απειλεί τη βιοποικιλότητα