Πολλά από τα άγνωστα είδη των ωκεανών απειλούνται με εξαφάνιση

Φωτογραφία | 1 Απριλίου, 2000

Πολλά από τα άγνωστα είδη των ωκεανών απειλούνται με εξαφάνιση