Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι τοποθετείται στη θέση του!!!

Φωτογραφία | 1 Απριλίου, 2000

Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι τοποθετείται στη θέση του!!!