Στιγμιότυπο από δράση της Greenpeace, για την αποφυγή των κλιματικών αλλαγών

Φωτογραφία | 1 Απριλίου, 2000

Στιγμιότυπο από δράση της Greenpeace, για την αποφυγή των κλιματικών αλλαγών