Τα ψυγεία τεχνολογίας Greenfreeze χωρίς φρεόν ή CFCs δεν καταστρέφουν το προστατευτικό στρώμα του όζοντος.

Φωτογραφία | 1 Σεπτεμβρίου, 1993

Τα ψυγεία τεχνολογίας Greenfreeze χωρίς φρεόν ή CFCs δεν καταστρέφουν το προστατευτικό στρώμα του όζοντος.