Το πλοίο σύμβολο της Greenpeace, Rainbow Warrior (Πολεμιστής του Ουράνιου Τόξου)

Φωτογραφία | 9 Απριλίου, 2005

Το πλοίο σύμβολο της Greenpeace, Rainbow Warrior (Πολεμιστής του Ουράνιου Τόξου)