Επικοινωνήστε με τον Επίτροπο για Θέματα Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή

σελίδα - 28 Νοεμβρίου, 2005
Αντιγράψτε το παρακάτω γράμμα, προσθέστε τα στοιχεία σας στο τέλος και στείλτε το με e-mail στον κ. Κυπριανού.

Αξιότιμε Επίτροπε κύριε Κυπριανού

Όπως πληροφορήθηκα από τη Greenpeace, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δώσει έγκριση στο μεταλλαγμένο καλαμπόκι MON 863 της εταιρίας Monsanto για χρήση, επεξεργασία και πώληση ως τρόφιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

Πειράματα σε ποντίκια που τράφηκαν με το MON 863 έδειξαν σημαντικές επιπτώσεις στο αίμα και διάφορα όργανα των αρσενικών ατόμων, όπως φλεγμονές μειωμένο βάρος νεφρών.  Η Greenpeace επίσης με ενημέρωσε ότι αυτά τα επιστημονικά ευρήματα δε λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την αξιολόγηση κινδύνου της συγκεκριμένης ποικιλίας.

Επιπλέον, νέα ευρήματα δείχνουν ότι τα στοιχεία που υπέβαλε η Monsanto για την αίτηση εισαγωγής στην αγορά του μεταλλαγμένου καλαμποκιού MON 863 είναι ανεπαρκή. Σύμφωνα με μία έκθεση του Γάλλου μοριακού βιολόγου Καθηγητή Ζιλ-Ερίκ Σεραλινί, η αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) για τη συγκεκριμένη ποικιλία, δε μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Υπάρχουν αποδείξεις ότι η εταιρία Monsanto χρησιμοποίησε λανθασμένες στατιστικές μεθόδους για την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα πειράματα στα ποντίκια.

Πιστεύω ότι η παρούσα διαδικασία εγκρίσεων της Ε.Ε., τόσο σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου όσο και στο σύνολό της, δε λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στην πράξη φαίνεται ότι οι νομικές προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των μεταλλαγμένων οργανισμών δεν εφαρμόζονται ορθά, ενώ η αρχή της προφύλαξης απλά αγνοείται.

Τα πρόσφατα νέα από την Αυστραλία, σχετικά με το σταμάτημα της πειραματικής καλλιέργειας μεταλλαγμένων μπιζελιών, τα οποία προκάλεσαν αλλεργικές αντιδράσεις και πνευμονικές φλεγμονές σε ποντίκια, δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για την υγεία υποτιμώνται συνεχώς. Αυτό το γεγονός μας δίνει άλλο ένα λόγο για την επαναξιολόγηση του MON 863 από ανεξάρτητους φορείς.

Η πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ε.Ε. έχει ήδη ψηφίσει ενάντια στην έγκριση του MON 863. Επομένως, η έγκρισή του θα σήμαινε την περιφρόνηση των ανησυχιών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αλλά και της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αντιτίθενται στους μεταλλαγμένους οργανισμούς.

Για τους παραπάνω λόγους σας ζητάω να σεβαστείτε τις επιθυμίες των ευρωπαϊκών κρατών και των Ευρωπαίων πολιτών και να αναστείλετε άμεσα τη διαδικασία έγκρισης του μεταλλαγμένου καλαμποκιού MON 863 της εταιρίας Monsanto.

Με εκτίμηση

Κατηγορίες
Ετικέτες