Επείγουσα δράση!

νέο - 15 Μαρτίου, 2006
Απαιτήστε από την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας να σταματήσει να κρύβει τα μεταλλαγμένα και να υποστηρίξει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων του πλανήτη να επιλέγουν τι τρώνε!Στείλτε επιστολή διαμαρτυρίας στην πρωθυπουργό Έλεν Κλαρκ

Στιγμιότυπο από δράση της Greenpeace ενάντια στα μεταλλαγμένα (φθινόπωρο 2000)

Το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια είναι η πρώτη διεθνής νομικά δεσμευτική συμφωνία που προβλέπει ότι τα κράτη έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν το περιβάλλον τους και την ανθρώπινη υγεία από τους μεταλλαγμένους οργανισμούς.

Το Πρωτόκολλο έχει επικυρωθεί από 130 χώρες. Μία από αυτές όμως, η Νέα Ζηλανδία, προσπαθεί να εμποδίσει την επίτευξη συμφωνίας ώστε το κείμενο του Πρωτοκόλλου να μην  περιέχει αυστηρές και ακριβείς διατάξεις για τη σήμανση και την ταυτοποίηση των μεταλλαγμένων. Συγκεκριμένα, οι αντιπρόσωποι της Νέας Ζηλανδίας ζητάνε τα φορτία των μεταλλαγμένων να αναγράφουν απλώς "μπορεί να περιέχει μεταλλαγμένα", σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που ζητάνε να αναγράφεται σαφώς ότι ένα φορτίο "περιέχει μεταλλαγμένα" . Φαίνεται λοιπόν ότι η Νέα Ζηλανδία συντάσσεται με τις χώρες που προωθούν τα μεταλλαγμένα, κυρίως τις ΗΠΑ, που επιπλέον αρνούνται να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο.

Χίλιοι εξακόσιοι αντιπρόσωποι των χωρών που έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια συναντιούνται αυτή τη βδομάδα στη Βραζιλία, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για τη διεθνή σήμανση των μεταλλαγμένων. 132 χώρες συμφωνούν με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου – μόνο η Νέα Ζηλανδία εμποδίζει την τελική απόφαση.

Κατηγορίες
Ετικέτες