Γενετική επιμόλυνση στην Ισπανία

νέο - 4 Απριλίου, 2006
Η καλλιέργεια μεταλλαγμένου καλαμποκιού στην Ισπανία έχει φέρει τους αγρότες βιολογικών και συμβατικών καλλιεργειών σε δυσχερή θέση. Με αφορμή το συνέδριο που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της συνύπαρξης μεταλλαγμένων, συμβατικών και βιολογικών, η Greenpeace παρουσίασε λεποτμερή έκθεση με στοιχεία από χωράφια Ισπανών αγροτών.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά για τον Ισπανό αγρότη ήταν μεγάλη, καθώς δε θα μπορούσε πλέον να ισχυριστεί ότι η παραγωγή του ήταν βιολογική. Αποφάσισε να κάψει τα δύο τρίτα της σοδειάς, προκειμένου να μη μολύνει και αυτός με τη σειρά του άλλες βιολογικές ή συμβατικές σοδειές.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά για τον Ισπανό αγρότη ήταν μεγάλη, καθώς δε θα μπορούσε πλέον να ισχυριστεί ότι η παραγωγή του ήταν βιολογική. Αποφάσισε να κάψει τα δύο τρίτα της σοδειάς, προκειμένου να μη μολύνει και αυτός με τη σειρά του άλλες βιολογικές ή συμβατικές σοδειές.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά για τον Ισπανό αγρότη ήταν μεγάλη, καθώς δε θα μπορούσε πλέον να ισχυριστεί ότι η παραγωγή του ήταν βιολογική. Αποφάσισε να κάψει τα δύο τρίτα της σοδειάς, προκειμένου να μη μολύνει και αυτός με τη σειρά του άλλες βιολογικές ή συμβατικές σοδειές.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά για τον Ισπανό αγρότη ήταν μεγάλη, καθώς δε θα μπορούσε πλέον να ισχυριστεί ότι η παραγωγή του ήταν βιολογική. Αποφάσισε να κάψει τα δύο τρίτα της σοδειάς, προκειμένου να μη μολύνει και αυτός με τη σειρά του άλλες βιολογικές ή συμβατικές σοδειές.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά για τον Ισπανό αγρότη ήταν μεγάλη, καθώς δε θα μπορούσε πλέον να ισχυριστεί ότι η παραγωγή του ήταν βιολογική. Αποφάσισε να κάψει τα δύο τρίτα της σοδειάς, προκειμένου να μη μολύνει και αυτός με τη σειρά του άλλες βιολογικές ή συμβατικές σοδειές.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Η οικονομική ζημιά για τον Ισπανό αγρότη ήταν μεγάλη, καθώς δε θα μπορούσε πλέον να ισχυριστεί ότι η παραγωγή του ήταν βιολογική. Αποφάσισε να κάψει τα δύο τρίτα της σοδειάς, προκειμένου να μη μολύνει και αυτός με τη σειρά του άλλες βιολογικές ή συμβατικές σοδειές.

Ο Ισπανός καλλιεργητής βιολογικού καλαμποκιού, Enric Navarro, στο χωράφι του. Αποφάσισε να καταστρέψει τα δύο τρίτα της σοδειάς του, μετά την ανακάλυψη ότι αυτή είχε επιμολυνθεί σε ποσοστό 12,6% από άλλες, μεταλλαγμένες καλλιέργειες.

Διαβάστε το δελτίο τύπου

Κατηγορίες
Ετικέτες