Αγελάδες στην είσοδο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων!

νέο - 6 Απριλίου, 2006
Οι αγελάδες - ακτιβιστές της Greenpeace διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μεταλλαγμένα στις ζωοτροφές. Μετά από έλεγχους της Greenpeace σε 19 τυχαία δείγματα ζωοτροφής από φάρμες εκτροφής αγελάδων για παραγωγή γάλακτος, στα 15 βρέθηκε μεταλλαγμένο υλικό.

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Οι αγελάδες της Greenpeace διαμαρτύρονται για τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές

Το μεταλλαγμένο υλικό στα δείγματα ήταν σε συγκεντρώσεις από 0,4 ως 100% και σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε σήμανση. Η νομοθεσία που επιβάλλει τη σήμανση των μεταλλαγμένων ζωοτροφών, στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

Η Greenpeace ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κάνει συστηματικούς ελέγχους για να εφαρμοστεί η νομοθεσία περί σήμανσης και να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα. Επίσης, ζητά να ενημερώνονται για τυχόν μεταλλαγμένα προϊόντα οι καταναλωτές, αλλά και οι βιομηχανίες τροφίμων και, φυσικά, να επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Κατηγορίες
Ετικέτες