Σημαντικές αποφάσεις για το κλίμα στις Βρυξέλλες!

νέο - 12 Μαρτίου, 2007
Στη Σύνοδο Κορυφής που ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της ΕΕ έλαβαν τις σημαντικότερες αποφάσεις για το κλίμα, από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ταυτόχρονα, απορρίφθηκε η προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας.

Η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε θα βελτιώσει μόνο την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, αλλά θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριες αποφάσεις που έλαβαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν οι εξής:

Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέλαβαν την υποχρέωση να μειώσουν συνολικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%. Η μείωση αυτή είναι δεσμευτική σε ποσοστό 20%.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράγει το 20% της πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2020. Ο στόχος αυτός είναι επίσης δεσμευτικός. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσει σαφείς, δεσμευτικούς, ειδικότερους στόχους για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και την ψύξη / θέρμανση.

Bιοκαύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως κατώτατο στόχο για τα βιοκαύσιμα, ποσοστό 10% στις μεταφορές έως το 2020, με την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη των βιοκαυσίμων θα γίνει με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Ο ρόλος της Ευρώπης στον αγώνα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι στην πρώτη γραμμή. Ελπίζουμε ότι στο εξής η Ελλάδα θα συμβάλει σε εθνικό επίπεδο στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού κινδύνου που απειλεί τον πλανήτη.