Καλλιέργεια Μεταλλαγμένων: Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την επερχόμενη Έκθεση της ISAAA

νέο - 22 Φεβρουαρίου, 2010
Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να δημοσιευθεί η φετινή έκθεση της ISAAA (International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications), που χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων από τις εταιρείες - κολοσσούς των μεταλλαγμένων. Η ISAAA προωθεί τα μεταλλαγμένα σαν λύση της επισιτιστικής κρίσης, παρά τις επίσημες θέσεις του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι η λύση στο πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης είναι οι ήπιες γεωργικές μέθοδοι και όχι τα μεταλλαγμένα.

Η Greenpeace υπογραμμίζει ότι πίσω από τα ανεπαρκή και ατεκμηρίωτα στοιχεία της ISAAA, φαίνεται ξεκάθαρα η μαζική απόρριψη των μεταλλαγμένων από τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 οι καλλιέργειες μεταλλαγμένων στην Ευρώπη μειώθηκαν 11% κατά μέσο όρο (συγκριτικά με το 2008), ενώ σε δύο κράτη μέλη, τη Ρουμανία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας, η μείωση κυμάνθηκε από 22% έως 55%. Επιπλέον, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ακολούθησαν το παράδειγμα της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας και προχώρησαν σε εθνικά μέτρα προφύλαξης, απαγορεύοντας την καλλιέργεια μεταλλαγμένου καλαμποκιού στην επικράτειά τους.

Οι κυριότερες αιτίες που οδηγούν όλο και περισσότερους Ευρωπαίους αγρότες να απορρίπτουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων είναι το υψηλό κόστος των μεταλλαγμένων σπόρων και η μεγάλη άρνηση των καταναλωτών, ενώ εκκρεμούν τα μέτρα που θα προστατεύσουν τους αγρότες από περιστατικά γενετικής επιμόλυνσης.

Η Greenpeace συνεχίσει να καλεί τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το πρόσφατο παράδειγμα της Ινδίας που ψήφισε μορατόριουμ για τη μεταλλαγμένη μελιτζάνα και απαγόρευσε την καλλιέργεια μεταλλαγμένων και να προωθήσουν μεθόδους βιώσιμης γεωργίας που εξασφαλίζουν εισόδημα και τρόφιμα για όλους χωρίς να εξαντλούν τους φυσικούς πόρους.

ΧΩΡΑ

2008 (εκτάρια)

2009 (εκτάρια)

Μεταβολή (%)

Δημοκρατία της Τσεχίας (1)

8.380

6.480

22,7 % πτώση

Ρουμανία (2)

6.130

3.243,52

47 % πτώση

Σλοβακία (3)

1.930,87

875

55 % πτώση

Πορτογαλία (4)

4.856,2

5.093,7

4,9% αύξηση

Ισπανία(5)

79.269

76.057

4 % πτώση

Πολωνία (6)

3.000

3.000

-

Γερμανία (7)

3.171

-

100% πτώση

Σύνολο

106.737

94.749

11% πτώση (υπολογίζοντας καμία αλλαγή στην Πολωνία)

Περισσότερα σχετικά με το οικονομικό κόστος των μεταλλαγμένων, μπορείτε να δείτε στην έκθεση της Greenpeace «Το κόστος των μεταλλαγμένων» (στα αγγλικά):

Κατηγορίες
Ετικέτες