Mentsük meg Kishantost!

Kishantos az ökológiai gazdálkodás egyik európai tudásközpontja, amely méltó az alkotmányos védelemre

Oldal - december 12, 2016
Abban, amit a kishantosi biogazdaság képvisel, kikristályosodik minden olyan érték, amelyet a Greenpeace is fontosnak tart a környezetbarát és egészséges élelmiszer-előállításban. Kishantoson évtizedeken át olyan terményeket állítottak elő, amelyek jók az embereknek, és termesztésük jó a Földünknek. A mintagazdaságukban termelt hasznot arra fordították, hogy tudásukat ingyenes képzéseken oszthassák meg másokkal.

Országszerte ösztönözzük az ökológiai gazdálkodásra való átállást. Meggyőződésünk, hogy nem az iparszerű mezőgazdaság, hanem az ökológiai gazdálkodás az, ami képes elegendő egészséges élelmiszerrel ellátni az emberiséget úgy, hogy közben nem pusztítja természeti értékeinket.

Kövesd a Greenpeace Magyarország munkáját!

Elvették és tönkretették Kishantos bérelt földjeit

A Kishantos Vidékfejlesztési Központtól 2013-ban jogtalanul elvették bérelt földjeit. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) 15 év után megpályáztatta, majd másoknak osztotta szét az ökológiai mintagazdaság által használt 452 hektáros területet. Az eljárás szabálytalan és igazságtalan volt. Kishantos fellebbezett, de a nyertes pályázók semmibe vették a folyamatban lévő bírósági eljárásokat: a növényeket beszántották, a legmagasabb szintű biominősítéssel rendelkező földet pedig vegyszerekkel tették tönkre.

Az események idővonalon

Bátran kiállunk Kishantos mellett

Kiállunk Kishantos mellett, mert nem hagyhatjuk, hogy törvénysértő módon, az ország jövője szempontjából alapvetően fontos értékeket elpusztítsanak.

Kishantoson több évtizedes munkával bizonyították, hogy az ökológiai gazdálkodás valóban életképes, lehet eredményesen gazdálkodni vegyszerek nélkül, szántóföldi méretekben is.

Aktivistáinkkal ott voltunk a helyszínen, hogy békés jelenlétünkkel megvédjük a jogvita alatt álló földeket. Mozgalmat indítottunk Kishantosért, melyhez több mint 200 szervezet és 25 000 magánszemély csatlakozott. Jogi támogatással, a nyilvánosság figyelmének felhívásával és az emberek összefogásának erejével küzdünk azért, hogy Kishantos visszakapja elrabolt földjeit.

Továbbadjuk a tudást

A Kishantosi Ökológiai Mintagazdaság értékes tudását mi magunk is segítünk továbbadni. Felkérésünkre Ács Éva és Bolye Ferenc leírta a legfontosabb ismereteket, amit kézikönyvként kiadtunk „Ökomódszerek szántóföldön” címmel. Emellett ingyenes képzéseket szerveztünk a szántóföldi ökogazdálkodásról nem csak Kishantoson, hanem egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülésen is, ahonnan nehezen jutottak volna el az érdeklődők ilyen jellegű képzésekre.

Az igazságszolgáltatás fordulatai

2016 áprilisában, három év elteltével, számos vizsgálat és tárgyalás után győzött az igazság: Magyarország legfelsőbb bírósága, a Kúria kimondta, hogy törvénytelen volt az NFA pályázati eljárása Kishantos ügyében.

2016. októberben egy másik perben még nagyobb horderejű döntés született: a Fővárosi Törvényszék a Kishantossal kapcsolatos pert felfüggesztette, és az Alkotmánybírósághoz fordult az állami földek bérbeadásának és privatizációjának alkotmányellenessége miatt. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította az indítványt. Nem hátrálunk meg: a kishantosi biogazdaság a Greenpeace segítségével az Európai Bírósághoz fordul.

 

 

 

Kategóriák