Levélben kérjük az illetékes szervet: lépjen fel a Bodrog szennyezésének megszüntetéséért

Kiemelt cikk - május 9, 2018
Az elmúlt időszakban több megkeresést kaptunk arról, hogy a Bodrog folyó a határon túlról – feltehetően Ukrajnából – származó, jelentős mennyiségű kommunális hulladékot sodor. A szennyezés feltehetően folyamatosan érkezik hazánk területére is, vízvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási és esztétikai problémákat okozva. Ez alapján a Greenpeace Magyarország a mai napon levélben kérte a Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztályát, hogy lépjen fel a szennyezés mielőbbi megszüntetése, az esetlegesen okozott környezeti károk helyreállítása és a további szennyezés megelőzése érdekében.


Belügyminisztérium
Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály
Kovács Péter Főosztályvezető Úr részére 
Helsinki Egyezmény végrehajtási központ

Tárgy: Kérelem határon átterjedő
vízszennyezés ügyében

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Greenpeace Magyarország Egyesület (székhely: 1143 Budapest, Zászlós utca 54.) nevében az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz, mint a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben aláírt egyezmény végrehajtásáért felelős nemzeti központhoz.

Az elmúlt hetekben több olyan panasz is érkezett egyesületünkhöz, illetve a sajtóban is megjelentek aggasztó hírek arról, hogy a Bodrog folyó a határon túlról – feltehetően Ukrajnából – származó, jelentős mennyiségű kommunális hulladékot sodor [1]. A szennyezés feltehetően folyamatosan érkezik hazánk területére is, vízvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási és esztétikai problémákat okozva. A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt nemzetközi egyezményt hazánk a 130/2000. (VII. 11.) Korm. rendelettel hirdette ki. Lényeges, hogy az egyezmény részes felei között Ukrajnát és Szlovákiát is megtaláljuk.

Az egyezmény 2. cikke kimondja:
„1. A Felek minden megfelelő intézkedést megtesznek bármely, határokon átterjedő hatás megelőzése, ellenőrzése és csökkentése érdekében.
2. A Felek különösen megtesznek minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy
a) megelőzzék, ellenőrizzék és csökkentsék a vizek határokon átterjedő hatással járó vagy valószínűsíthetően ilyen hatást okozó szennyezését;
b) biztosítsák a határvizek ökológiailag kedvező és az ésszerű vízgazdálkodásnak megfelelő használatát, a vízkészletek megóvását és a környezet védelmét;
(...)
5. Jelen Cikk 1. és 2. bekezdésében hivatkozott intézkedések megtételénél a Feleket a következő elvek vezérlik:
(...)
b) A ,,szennyező fizet elv'', amely szerint a szennyezés megelőzésének, ellenőrzésének és csökkentésének költségei a szennyezőt terhelik”

A 3. cikk szerint továbbá:
„1. A határokon átterjedő hatások megelőzése, ellenőrzése és csökkentése céljából a Felek, amennyiben ez lehetséges, a vonatkozó jogi, közigazgatási, gazdasági, pénzügyi és műszaki intézkedéseket egymással összhangban dolgozzák ki, fogadják el és alkalmazzák, többek között annak biztosítása érdekében, hogy
a) többek között hulladékszegény és hulladékmentes technológiák alkalmazása révén a szennyezés kibocsátását annak forrásánál előzzék meg, ellenőrizzék és csökkentsék;
(…)

A parti feleknek, így jelen esetben Magyarországnak az egyezmény 10. cikke alapján joga van a szennyező országgal, illetve országokkal konzultációkat kezdeményezni, valamint a 14. cikk alapján kötelező az érintett országok haladéktalan tájékoztatása:
„10. cikk: Bármely Fél kívánságára a Parti Felek egymás között konzultációt tartanak a viszonosság, jóhiszeműség és jószomszédság alapján. Ezen konzultációik a jelen Egyezmény előírásai által érintett kérdésekben való együttműködést célozzák. A konzultációkat a jelen Egyezmény 9. Cikke szerint felállított közös testületek folytatják le, amennyiben ilyen közös testület létezik.
14. Cikk: A Parti Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást minden valószínűsíthetően határokon átterjedő hatással járó kritikus helyzetről. (...)”

A fentiek alapján kérjük tisztelt Főosztályvezető Urat, hogy szíveskedjen az érintett országok, különös tekintettel Ukrajna társszerveinél minden rendelkezésre álló eszközzel fellépni a határon átterjedő szennyezés mielőbbi megszüntetése, az esetlegesen okozott környezeti károk helyreállítása és a további szennyezés – elővigyázatosság elvének megfelelő – megelőzése érdekében.

Levelünket nyilvánosan is közöljük, és a honlapunkon is elérhetővé tesszük. Válaszukat is szívesen nyilvánosságra hozzuk kérésükre.

Üdvözlettel, 
Simon Gergely 
vegyianyag-szakértő 
Greenpeace Magyarország

Budapest, 2018. május 9.


Az eredeti, aláírt levél letölthető ide kattintva.

Jegyzetek:

[1]

Bélyegkép: Császár Péter

Kategóriák