Nyílt levél a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a csepeli vegyszerszennyezésről

Sajtóközlemény - június 30, 2017
Több bejelentést kaptunk, hogy Csepelen a csatornából kellemetlen vegyszerszag árasztja el a környéket. Ezzel kapcsolatban nyílt levelet küldtünk a katasztrófavédelmi hatóságnak.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1081 Budapest, Dologház u. 1.

Tárgy: Bejelentés szennyezésről – nyílt levél

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!
Tisztelt Varga Ferenc tű. Dandártábornok Úr!

Több bejelentést kaptunk, hogy Csepelen a Dézsa utcában, különösen a Duna-lejáró utca és a Déli utca környékén a csatornából kellemetlen vegyszerszag árasztja el a környéket. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Csepeli Weiss Manfréd Telephelyéről és annak környékéről több hónapja érkeznek panaszok a Greenpeace Magyarországhoz is az elviselhetetlen, irritáló vegyszerszag miatt. Tudomásunk szerint a hatóságokhoz, a Katasztrófavédelemhez is több bejelentés érkezett. A környéken több ipari üzem is található, melyek forrásai lehetnek a kellemetlen szagú anyagoknak.

Annak érdekében, hogy utánajárjunk a szennyezésnek, a Greenpeace Magyarország szakértői két ponton vettek mintákat a csatornából, a tisztítás előtti szennyvízből:

A mintákat akkreditált laboratóriumba küldtük kémiai vizsgálatra. A mérési eredmények itt megtekinthetőek.

A vizsgálatokból kiderült, hogy a szennyvízben igen magas koncentrációban mutathatóak ki szerves szennyezők. A kórházközeli mintákban 50,3 mg/l, a telephelytől mintegy száz méterre 32,2 mg/l volt a teljes ásványolaj-koncentráció (TPH). Ez lényegesen több, mint a 28/2004. KvVM rendelet 5. számú melléklete szerint „A befogadóba való közvetlen bevezetés során megállapított” legmagasabb megengedhető 20 mg/l-es határérték. A mintákban jelentősebb koncentrációban voltak kimutathatóak a krezolok, az oktánsav, a 3-fenoxi-1-propanol, az o-hidroxi-bifenil, valamint diizopropil-naftalinok, melyeknek egy része környezetszennyező és irritáló hatású vegyszer.

Kérjük, tájékoztassanak minket arról, hogy a bejelentések hatására végzett korábbi mintavételezéseik során Önök milyen anyagokat találtak a területen, és ezek alapján miként jártak el.

Jelen levelünkkel továbbá tájékoztatni szeretnénk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a saját mérési eredményeinkről, és várjuk tájékoztatásukat arról, hogy milyen intézkedésekkel tervezik megszüntetni a környéken dolgozók, lakók és a kórház alkalmazottainak, betegeinek életét hosszú ideje megkeserítő szennyezést.

Levelünket nyilvánosan is közöljük, elküldjük a média munkatársainak, és a honlapunkon is elérhetővé tesszük.

Tisztelettel:

Simon Gergely
regionális vegyianyag-szakértő
Greenpeace Közép- és Kelet-Európa

Kategóriák